Poradenství

Psychologické poradenství

Ve Spolku pěstoun vám poskytneme psychologické poradenství v tomto rozsahu:

 • Konzultační a poradenská činnost v pěstounských rodinách – psycholog vám bude k dispozici ohledně každé otázky nebo potíží spojených s pěstounskou péčí, ohledně potíží v péči o dítě a jeho výchově, při komplikovaném kontaktu dítěte a jeho biologické rodiny, když toho na vás bude moc atd.
 • Krizová intervence v rodině – když se děje něco akutního a naléhavého
 • Vyhodnocení úrovně psychomotorického vývoje dítěte, sledování vývoje dítěte v čase (psycholog posoudí stav dítěte při přijetí do rodiny, vyhodnocuje vývoj dítěte v čase, dle potřeby píše přehledové zprávy pro soud, OSPOD atd.)
 • Doprovázení a podpora rodiny při přijetí dítěte a při předávání dítěte – aby vše proběhlo hladce a co nejpříjemněji pro dítě i pěstouny
 • Doprovod pěstounů při adaptaci dítěte v nové rodině – dítě si do rodiny přináší svoje předchozí zážitky, často nedůvěru a nejistotu, v jeho chování se může objevit leccos neobvyklého – doprovod psychologa mnohé objasní, podpoří vás, poskytne vhodný postup atd.
 • Podpora dítěte a pěstounské rodiny při kontaktu dítěte s biologickou rodinou (psycholog zajišťuje a realizuje asistovaný kontakt, nastavuje pravidla kontaktu, připravuje na kontakt všechny zúčastněné strany, následně poskytne přehledové zprávy z kontaktu – určeno pro OSPOD, soudy aj.)
 • Práce s pěstouny na preventivních opatřeních proti nadměrnému psycho-fyzickému vyčerpání, prevence syndromu vyhoření aj.

Psycholog Spolku Pěstoun vždy úzce spolupracuje s OSPOD dítěte a pěstouna, dle potřeby rodiny zajišťuje následnou péči a spolupracuje s krizovými centry, středisky výchovné péče, s pedagogicko-psychologickými poradnami, klinickými psychology, psychiatrickými ambulancemi aj.

Psycholog Spolku Pěstoun nabízí také externí psychologické poradenství a konzultace OSPODům u rodin, se kterými nemá Spolek Pěstoun uzavřeny Dohody o výkonu pěstounské péče (řešení krizové situace v rodině, individuální a rodinné poradenství, posouzení vhodnosti umístění dítěte do určité rodiny, asistovaný kontakt dítěte a jeho biologické rodiny aj.). Kontakt zde

Odborně sociální poradenství pro pěstouny

Dále poskytujeme odborné sociální poradenství pro pěstouny, kteří se ocitli v nepříznivé životní a sociální situaci nebo jen potřebují poradit, nasměrovat. Poradíme vám:

 • Jaká máte práva a povinnosti
 • Poradenství v problematice v odpovědnosti za svěřené dítě
 • Na které služby máte nárok
 • Pomůžeme při komunikaci s úřady, doprovodíme vás
 • Poradíme ohledně sociálních dávek
 • Nasměrujeme vás na organizace se specifickým zaměřením (např. dluhové poradenství, právní poradny atd.)

Zajistíme vám další odbornou péči v těchto oblastech:

 • dlouhodobé psychologické, psychoterapeutické (spolupracuje s dětskými psychoterapeuty, kteří se specializují na terapii dětí a dospělých v náhradních rodinách v případě narušené citové vazby dítěte, poruchách identity, poruchách chování aj.)
 • právní (právník, který spolupracuje s naší organizací, poskytuje pěstounům osobní konzultace)
 • speciálně pedagogické
 • mediace a rodinné konzultace
 • pomoc při komunikaci a interakci s dalšími subjekty (škola, OSPOD, úřady a jiné instituce)

Spolupracuje s odborníky, kteří mají dlouholetou zkušenost v oblasti náhradní rodinné péče. Poradenství se vám vždy snažíme „ušít na míru“ podle vašich individuálních potřeb.