Vzdělávání

Pěstouni mají povinnost se průběžně vzdělávat. Povinný rozsah vzdělávání za kalendářní rok je 24 hodin.

V naší organizaci vám nabízíme a zajistíme individuální i skupinovou formu vzdělávání.

Individuální forma vzdělávání má následující přednosti:

  • Témata vzdělávání nastavujeme podle potřeb konkrétního pěstouna a rodiny (budeme společně probírat témata, která jsou pro vás aktuální)
  • Užitečné pro ty z vás, kteří máte nějaké zdravotní omezení, jste časově vytížení, je pro vás náročné za vzděláváním cestovat
  • Vzdělávání probíhá v pohodlí vašeho domova (necestujete, přijedeme za vámi)
  • Pro ty z vás, kterým nevyhovuje hromadná forma vzdělávání
  • Individuální vzdělávání je velmi užitečné pro příbuzenské pěstouny, kteří se často stanou pěstouny dítěte náhle, bez přípravy. Pomůžeme vám zadaptovat se na novou situaci, provedeme vás nezbytným sociálně-právním poradenstvím a psychologickým pozadím příbuzenské pěstounské péče.

Příklady témat individuálního vzdělávání: zvykání dítěte v nové rodině, citové pouto mezi pěstounem a dítětem, sociálně-právní otázky pěstounství, příbuzenecká pěstounská péče, komunikace s dítětem o jeho původu, identita dítěte, jak zvládnout pubertu, komunikace dítěte a pěstounů s biolog.rodiči, poruchy chování, specifické poruchy učení, adaptace dítěte ve škole apod.

Individuální formu vzdělávání nabízíme externě také OSPODům, které mají uzavřeny s pěstouny Dohody o výkonu pěstounské péče a vyhledávají pro tyto pěstouny vzdělávání v jiných organizacích.

Informační leták s nabídkou individuálního vzdělávání pro OSPODy zde.

Skupinové formy vzdělávání pořádáme dle aktuálních potřeb našich pěstounských rodin. Několikrát do roka nabízíme jednodenní vzdělávací akce (obvykle sobota v rozsahu 8 vzdělávacích hodin, hlídání pro děti zajištěno). Tyto vzdělávací akce nabízíme i pěstounům, kteří mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou organizací.

Aktuální nabídka jednodenních vzdělávacích akcí zde.

Víkendová vzdělávání pořádáme pro pěstounské rodiny, které mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče s naší organizací.