Uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče a doprovázíme pěstouny

Naším cílem jsou spokojené děti a spokojení pěstouni. Protože víme, že každá rodina je jiná a má jiné potřeby, snažíme se vždy pro konkrétní rodinu najít to nejlepší individuální řešení a „ušít ho na míru“. Vždy se budeme snažit společně s vámi vyřešit každou situaci a především vás „v tom nenechat samotné“ a skutečně doprovázet. Proto budeme s vámi, když budete přebírat dítě z péče někoho dalšího, doprovodíme vás k soudnímu řízení, budeme vám stát po boku při komplikovaných kontaktech s biologickou rodinou, budeme k dispozici vyslechnout si vaše akutní starosti a nejasnosti ohledně dětí apod. Vždy v rodinách nabízíme následující:

 • Kompletní doprovod při uzavírání nových dohod nebo přechodu z jiné doprovázející organizace
 • Pravidelné návštěvy dítěte a rodiny – jezdíme přímo do rodin (minim.jednou za 2 měsíce, dle potřeby častěji), uděláme si dostatek času probrat s vámi vše potřebné
 • Doprovod pěstounů na přechodnou dobu při předávání dítěte z porodnice nebo jiné instituce
 • Zprostředkování dovolené pro pěstouny – 1x/rok v délce 14ti dnů (možno dítěti přispět na tábor aj.)
 • Možnost krátkodobého hlídání v případě potřeby (účast pěstouna na pohřbu, narození dítěte aj.)
 • Zprostředkování psychologické či jiné odborné pomoci a podpory (zajištěné psychologem Spolku Pěstoun nebo ověřenými terapeuty – viz.poradenství)
 • Spolupráce s pěstounskou rodinou i s OSPOD na naplňování individuálního plánu ochrany dítěte v pěstounské péči
 • Podpora pěstounů ve vzdělávání, zajištění vzdělávacích aktivit (viz.vzdělávání)
 • Spolupráce na podpoře kontaktu dítěte s jeho vlastními rodiči a blízkými osobami, zajištění asistovaného kontaktu (asistovaný kontakt ve spolupráci s OSPOD zajišťuje psycholog Spolku Pěstoun – viz.poradenství))
 • Posilování mezigeneračních vztahů uvnitř rodiny dítěte
 • Pomoc při vyřizování nezbytných osobních záležitostí pěstounů (sociální poradenství a pomoc v bytové nouzi, pracovní, finanční otázky)
 • Zprostředkování komunikace s úřady, se školou, jinými institucemi (doprovod pěstouna na pracovní úřad, OSPOD, k soudu, komunikace s pedagogy a školními psychology aj.)
 • Zprostředkování hmotných darů z veřejných sbírek či sponzorských darů firem