Úvod

Kompletní služby pro pěstouny

 • Doprovázení a podpora
 • Odborná péče
 • Vzdělávání
 • Informace a aktuality z NRP

Stali jste se pěstouny a hledáte doprovázející organizaci nebo ji chcete změnit?

Jsme zde pro Vás, přijímáme nové pěstounské rodinyrádi Vás budeme doprovázet a podporovat. 

Kontaktujete Mgr. Veroniku Horákovou na tel.: 608 405 979 nebo emailem na adresu: veronika.horakova@spolekpestoun.cz

Rodiny doprovázíme v celém Jihomoravském kraji (tedy nejen v Brně), jezdíme do rodin například i do Tišnova, Břeclavi, Kyjova, Šanova, Ivančic…, takže se vyhnete cestě do Brna a ušetříte tím energii a drahocenný čas

Naše přednosti:

 • Pracujeme pro děti a pěstouny, snažíme se o co největší podporu.
 • Nabízíme psychologickou pomoc, v případě náhlého problému i krizovou intervenci.
 • Pokud máte obavy z kontaktů s biologickou rodinou dítěte, na kontakt Vás doprovodíme a během kontaktů Vás i dítě podržíme. Zajistíme vhodné prostředí pro kontakt a když bude potřeba tak Vás na kontakt i dovezeme.
 • Jestliže jste časově vytíženi či zdravotně indisponováni, máme pro Vás řešení, jak si splnit povinné vzdělávání, našim pěstounům nabízíme individuální a distanční vzdělávání, kterým ušetříte čas a můžete ho tak strávit podle svých přání.
 • Máte-li obavy z jednání na úřadech, soudech anebo ve školách, my tam s Vámi půjdeme. 
 • Dětem zajišťujeme na našich akcích bohatý program plný zábavy a zážitků.
 • Přestože jsme malá organizace, o to blíž jste nám Vy a Váš životní příběh.

A to nejdůležitější… Od problémů neutíkáme a snažíme se o co největší podporu a pomoc při jejich řešení! 

                                                                                   Váš Spolek Pěstoun

tel.: 608 405 979

email: veronika.horakova@spolekpestoun.cz

Pro děti

Ahoj,

Zavítal jsi na naše stránky, tak žiješ pravděpodobně v pěstounské rodině nebo u svých příbuzných (babičky, dědice, tety, …), u kterých jsi v pěstounské péči. Možná jsi také na přechodnou dobu u pěstounů, než se vyřeší složitá situace u tebe doma.

Možná v pěstounské péči nejsi, ale máš nějaké starosti, které se týkají Vaší rodiny, školy nebo Tvých kamarádů.

Taky jsi sem možná zavítal jen náhodou nebo ze zvědavosti.

Jsme moc rádi, že jsi tu a chceš se ujistit, pokud řešíš nějaké starosti v pěstounské nebo vlastní rodině, pokud někdo nebo něco tě trápí ve škole, nedokážeš pochopit kamarády, jsi smutný, … že se můžeš na nás obrátit s důvěrou, rádi se Ti budeme věnovat. Tvůj názor je vždy důležitý.

Chtěl bys vědět více o tom, co je to pěstounská péče?

Nabízíme Ti dva příběhy Honzy a Petry, kteří se dostali do péče pěstounů. Klikni na tento odkaz a podívej se, jak se stane, že se některé děti do pěstounské péče dostanou a jak to probíhá.

(Děkujeme spolku Velký vůz Sever za laskavé povolení  použít  jimi vytvořené komiksy Dětský průvodce péče o pěstounské péče na našem webu Komiks vznikl ve spolupráci s Velkým vozem Sever a MPSV díky projektu ESF OP LZZ Systémová podpora procesů transformace systému péče o ohrožené děti, číslo CZ.1.04 / 3.1.00 / 04.00008.)

O nás

Poslání

Naší hlavní činností je doprovázení pěstounských rodin, které poskytujeme na základě pověření Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Při doprovázení pěstounských rodin se snažíme především o individuální a citlivý přístup a chceme dosáhnout spokojenosti všech členů těchto rodin. Hlavní hnací silou pro nás je nejlepší zájem dítěte. Při práci nezapomínáme ani na potřeby pěstounů, které se při práci snažíme stále zohledňovat. Našim pěstounům pomáháme plnit jejich práva a povinnosti takovým způsobem, který je pro nich přijatelný. Vždy se snažíme nalézt řešení, která je co nejpříjemnější pro všechny zúčastněné.

Doprovázení poskytujeme pěstounským rodinám na základě uzavřené dohody o výkonu pěstounské péče.

Pokud jsme Vás jakkoliv zaujali nebo si prostě nevíte rady, klidně se na nás obrátit rádi Vám pomůžeme

Cíle

1.Jedním z našich hlavních cílů je zajištění kvalitního doprovodu a podpory náhradních rodin, které zabrání selhání těchto rodin a povede k dosažení nejlepších zájmů dětí žijících v této oblasti.

Z toho vyplývá, že náhradní rodiny:

 • mají informace související s péčí o dítě a jeho výchovu
 • mají kompetence k výchově svěřených dětí a jsou díky tomu schopni zajistit bezpečné fungující zázemí
 • mají informace o návazných službách
 • znají svá práva a povinnosti
 • umožňují bezpečný kontakt dítěte se svojí biologickou rodinou

2. Dalším z našich cílů je zajištění informovanosti odborné a laické veřejnosti o náhradní rodinné péči.

Z toho plyne, že:

 • se účastníme akcí propagujících naši službu
 • vydáváme výroční zprávy
 • úzce spolupracujeme s odborníky zabývajícími se rodinami a dětmi, zejména se sociálními pracovníky
 • nabízíme poradenské služby

Cílová skupina

Hlavními cílovými skupinami jsou osoby v evidenci a osoby pečující (dále jen textově pěstouni), děti jim svěřené do péče a jejich biologické děti.
Širší cílová skupina představuje širokou veřejnost; děti, které požádají o pomoc při zajišťování svých práv a děti, jejichž práva jsou porušena.

Negativní vymezení cílové skupiny

Jsou to osoby, které požadují činnost, která není uvedena v rozhodnutí o pověření výkonu sociálně-právní ochrany dětí Krajského úřadu Jihomoravského kraje.

Zásady naší činnosti

 • zaměstnanci naslouchají dětem a snaží se o jejich zapojení do rozhodujících procesů
 • vzájemný respekt mezi zaměstnanci Spolku Pěstoun a cílovou skupinou
 • spolupráce s klientem je postavena na principu partnerství a participace
 • zaměstnanci hájí a respektují práva všech klientů, zejména dětí, a to v souladu s platnými právními normami, zejména pak v souladu s Úmluvou o právech dítěte
 • Spolek Pěstoun uplatňuje zásadu rovných podmínek pro všechny
 • zásada individualizované podpory klienta
 • zásada důstojného chování zaměstnanců vůči klientům
 • zásady dodržování a chování podle smluvního kodexu zaměstnanců Spolku Pěstoun
 • zaměstnanci ve své práci usilují o co největší uplatnění základních principů ochrany dětí a péče o ohrožené děti Národní strategie ochrany dětí, Právo na dětství

Blog – aktuality

Akce Spolku Pěstoun

Doporučujeme

Aktuality od jinud

Koronavirus

Vzdělávání Spolku Pěstoun na téma “Psychické problémy u dětí i dospívajících z pohledu psychiatra“

Dne 8.6.2024 Téma, které je v dnešní velmi uspěchané době aktuální a dopadá nejen na děti, ale na nás všechny kolem. Doba jde rychle kupředu, tlak společnosti je především o výkonu a uniká nám lidskost a vcítění se do druhým. Neumíme naslouchat a slovní spojení „nemám čas“ je naším takřka každodenním pojmem. Spěcháme a ve vleku …

Vzdělávání Spolku Pěstoun 6.4.2024

Letošní první prezenční vzdělávání Spolku Pěstoun proběhlo opět po roce v krásném prostředí Lipky Jezírko. Téma „První pomoc formou zážitku“ bylo pro pěstouny velmi přínosné, nikdy nevíme, s čím se v každodenním životě můžeme setkat a neustálé opakování je „matkou moudrosti“. Lektory nám byli velmi příjemní lékaři Adam a Ondra, kteří jsou na začátku svého životního poslání. Všechny …

Vzdělávání Spolku Pěstoun online na téma ROVNOVÁHA

V sobotu 2.3.2024 proběhlo první 8hodinové vzdělávání pro naše pěstouny v tomto roce. Tentokrát on-line formou. Výhodou on-line vzdělávání je možnost zůstat v pohodlí domova, bez cestování a s kávou v ruce. Nevýhodou je samozřejmě to, že se vidíme a slyšíme jen přes obrazovku, ale to nebrání nikomu, si vzdělávání užít. Pěstouny vzdělávala, troufám si říct, už naše milá …

Kontakt

Sídlo organizace:

Brno – Bystrc, Šemberova 1133/6, PSČ 635 00

IČO:

04924941

Kontakty:

Mgr. Veronika Horáková – ředitelka, klíčová pracovnice, lektor

E-mail: veronika.horakova@spolekpestoun.cz

Tel .: 608 405 979

Mgr. Jitka Doleží – psycholog, lektor

E-mail: jitka.dolezi@spolekpestoun.cz

Tel .: 606 057 473

Pavla Kubínová – účetní spolku, personální agenda

E-mail: ekonom@spolekpestoun.cz

Tel.: 732 347 482

ID datové schránky:

dfd272t