Nabídka individuálního vzdělávání pro pěstouny

…kompletní služby pro pěstounské rodiny

Nabídka individuálního vzdělávání pro pěstouny

Proč individuální vzdělávání:

• Témata vzdělávání nastavujeme podle individuálních potřeb pěstounů
• Užitečné pro zdravotně znevýhodněné, vytížené a starší pěstouny
• Vzdělávání probíhá v pohodlí domova (přijedeme, kam je třeba)
• Pro pěstouny, kterým nevyhovuje hromadná forma vzdělávání
• Pro ty, kterým chybí hodiny vzdělávání a potřebují jej stihnout v krátkém časovém úseku (časově se přizpůsobíme)
• Užitečné pro příbuzenecké pěstouny v počátcích péče o dítě (pomůžeme zadaptovat se na novou situaci, na kterou nebyli připraveni)

Příklady nabízených témat:

Psychologické otázky příbuzenské PP, Sociálně-právní otázky PP, Citová vazba, Adaptace dítěte v rodině, Komunikace s dítětem o jeho původu, utváření identity dítěte, Jak komunikovat s biologickými rodiči dítěte, Specifika jednotlivých fází ve vývoji dítěte, Jak zvládnout pubertu, Poruchy chování a učení, Sy ADHD apod.

V případě zájmu nás kontaktujte:

Mgr. Veronika Horáková – sociální pracovník, klíčový pracovník, tel: 608 405 979

Mgr. Jitka Doleží – psycholog, klíčový pracovník, tel: 606 0570 473

e-mail: spolekpestoun@gmail.com

www.spolekpestoun.cz

Jsme organizace působící v Jihomoravském kraji. Naší hlavní činností je uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a zajišťování kvalitních služeb pro pěstounské rodiny – poskytujeme doprovázení, poradenství, vzdělávání, orientaci v oblasti NRP. Cílovou skupinou, na kterou se zaměřujeme, jsou jak dlouhodobí pěstouni, tak pěstouni na přechodnou dobu. Hlavní prioritou pro nás je nastavení služeb pěstounské rodině přímo na míru a ke spokojenosti všech.