Vzdělávání Spolku Pěstoun 6.4.2024

Letošní první prezenční vzdělávání Spolku Pěstoun proběhlo opět po roce v krásném prostředí Lipky Jezírko.

Téma „První pomoc formou zážitku“ bylo pro pěstouny velmi přínosné, nikdy nevíme, s čím se v každodenním životě můžeme setkat a neustálé opakování je „matkou moudrosti“. Lektory nám byli velmi příjemní lékaři Adam a Ondra, kteří jsou na začátku svého životního poslání. Všechny svoje vědomosti nám představili nejen prezentací, ale i formou prožitku, abychom dokázali rozeznat zdravotní riziko a dokázali dát první pomoc, která může zachránit život. Simulovali bezvědomí, infarkt, zaskočené cizí těleso, naučili nás, jak pracovat s dítětem v bezvědomí a jak naopak resuscitovat dospělého. Na konci byli i naši pěstouni pochváleni za aktivitu při úkolech a za plno dotazů, ale i vlastních vědomostí. Teď už jen si přejeme, ať první pomoc nemusíme poskytovat a když už k tomu dojde, ať se nám vybaví alespoň 10 % všech vědomostí ze vzdělávání. Důležité je nezůstat na to sami, nejdříve vždy volat záchranku a také dbát při pomoci na svoje bezpečí.

Děti měly podobný program tomu našemu. Učili se první pomoc – při popálenině, zlomenině, bezvědomí, ale i důležitá telefonní čísla na záchranáře a simulovaly si hovory, kdy volaly sanitku, aby věděly, jaké údaje jsou důležité vědět. A ti nejmenší využily zase našeho oblíbeného prolézacího mraveniště.  Odpoledne už se neslo v duchu her a opékání špekáčků.

Vzdělávání Spolku Pěstoun online na téma ROVNOVÁHA

V sobotu 2.3.2024 proběhlo první 8hodinové vzdělávání pro naše pěstouny v tomto roce. Tentokrát on-line formou. Výhodou on-line vzdělávání je možnost zůstat v pohodlí domova, bez cestování a s kávou v ruce. Nevýhodou je samozřejmě to, že se vidíme a slyšíme jen přes obrazovku, ale to nebrání nikomu, si vzdělávání užít.

Pěstouny vzdělávala, troufám si říct, už naše milá paní lektorka Mgr. Monika Čuhelová na téma „Rovnováha v životě a výchově v NRP“. Téma to bylo velmi přínosné a dle zpětné vazby od pěstounů „zkušenosti paní magistry byly věcné, lidsky přístupné a k převedení k vlastnímu řešení problémů u nás doma velmi podnětné“. Pěstouni dostali i návody konkrétních technik, jak zlepšit svoji psychickou odolnost, psychickou odolnost dětí, získat odvahu řešit těžké věci.

Psychickou odolnost si mohli představit jako strom:

STROM

ROSTE

PEVNÉ KOŘENY

KORUNA OHEBNÁ VE VĚTRU

NĚCO SE ZLOMÍ A ZNOVU VYRAŠÍ

SCHOPNOST SE OHNOUT, ALE NEZLOMIT

Paní lektorka dávala konkrétní tipy do každodenního života i příklady z praxe.  Kladla důraz na psychohygienu, udržování sociálních kontaktů, schopnost přijímat emoce, ale nenechat se jimi ovládat nebo prostě jen přijmou „že život prostě někdy těžký je“.  Je důležité vyvažovat – laskavost a důslednost… někdy je méně více a vše stačí dělat jen krůček po krůčku. 

Pěstouni vzdělávání velmi ocenili a lektorce se dostalo krásné zpětné vazby.

Vzdělávání  na  rok  2024  Spolek  Pěstoun

Datum a časLektor vzděláváníTémaMísto konání
17.2. sobota POZOR – online vzdělávání
9,00 –17,00 hod
Mgr. Monika ČuhelováRovnováha v životě a výchově v NRPV místě bydliště pěstouna
6.4. sobota
10,00– 18,00 hod
Záchranáři z řad lékařů
První pomoc s.r.o.
První pomoc formou zážitkuLipka, vzdělávací zařízení, p.o(opět se vracíme na  Jezírko) Brno – Soběšice
8.6. sobota
10,00 – 18,00
Mgr. Monika ČuhelováPsychická odolnostSOS dětská vesnička
Borůvková 11
621 00 Brno
21.9. sobota
10,00– 8,00 hod
Mgr. Eva Kantoříková
advokátka
Právní otázky v náhradní rodinné péčiSOS dětská vesnička
Borůvková 11
621 00 Brno
23.11. sobota
10,00–18,00 hod
Jaroslav StránskýVyrostl jsem v náhradní rodiněSOS dětská vesnička
Borůvková 11
621 00 Brno

Hlídání dětí zajišťujeme dle individuálních potřeb po předchozí domluvě přímo v místě vzdělávání s programem pro děti. Hlídání probíhá pouze v rámci programu pro dospělé. V časovém harmonogramu programu je počítáno s hodinovou přestávkou na oběd.

Přihlásit se můžete na email ekonom@spolekpestoun.cz nebo na telefonu 732 347 482, Pavla Kubínová. Stejně tak i přes svoje klíčové pracovníky.

V časovém předstihu vám budu zasílat pozvánky na jednotlivá vzdělávání, takže stačí se hlásit až v tom daném měsíci.

Vzdělávání 25.11.2023 – Spolek Pěstoun

A tak šel čas…. a máme tady poslední vzdělávání Spolku Pěstoun v roce 2023

Vzdělávání neslo téma „Jak pečovat o sebe“.  Zavání to trošku narcismem, ale není to tak. Naši pěstouni a i my všichni mnohokrát přepečováváme ty naše nejbližší a na sebe zapomínáme. Na naše vnitřní rozpoložení, na to, zda nezapomínáme „opečovat“ sami sebe, udržet si koníčky, umět relaxovat, dělat to, co nás dělá šťastnými. A o tom právě bylo téma vzdělávání. Naše osvědčená paní lektorka Mgr. Eva Janíčková, nám vždy na konci roku přinese téma, které je odlehčené a které nám dodá chuť jít dál, neboť pěstounství je velká zátěž, byť vše k dětem děláme s velkou empatií a láskou, ale právě v tu chvíli často zapomínáme na sebe. Pěstouni si sami zkusili na vzdělávání nastavit svoje hranice, pokud chtěli, tak sdílet s ostatními, jak právě oni nabírají síly a co jim dělá radost. A byly to např. procházky se psem, klid s knihou nebo u filmu, plavání, příroda anebo jen tak si zalenošit s kafíčkem. Někdo se pochválil, že to umí a druhý zase přiznal, že vlastně vůbec odpočívat neumí. Ale nic není špatně a hlavně nikdy není pozdě začít😊

A děti? No jejda. Pro ty byl připravený ten pravý předvánoční program. Napřed tvořily křídla anděla. Na připravený podklad otiskovaly svoje ruce a vše pod dohledem našich hlídaček ladily tak, aby vytvořily obraz anděla s velkými křídly.  Hotový obraz pak poputuje do Ikei jako poděkování za skvělou spolupráci a jejich vánoční dárky pro naše děti v PP. Ostatní děti mezi tím vyráběly svícny anebo hrály hry.

Odpoledne se pak neslo v duchu Mikuláše, andělů a pekelníků, kteří rozdávali dětem právě dárečky z Ikei. Ve „Svaté knize“ našel Mikuláš vše, co se za celý rok dětem dařilo anebo co se jim občas pokazilo a budou muset zlepšit. To bylo dětem ale velmi podivné, že Mikuláš měl na každého tak osobní informace, jenže……. jsou věci mezi nebem a zemí😊. Andělíčci byli zdatnými pomocníky Mikuláše a čertíci ti se nezapřeli. Zlobili děti, pokoušeli se sebrat dárečky, neposlouchali ani Mikuláše a bylo jich všude plno. Jako správní rarášci.

Mikuláš se, po rozdání posledního dárečku, se všemi rozloučil, popřál dětem i dospělákům krásné Vánoce a jeho slib „za rok na viděnou“ vykouzlil úsměv takřka všem dětem v místnosti.

A i my, zaměstnanci Spolku Pěstoun, všem přejeme pohodový konec roku 2023 a do roku 2024 vstupme všichni s nadějí. S jakou? přece tou svojí.

Vzdělávání pro děti s přespávačkou 20.5.-21.5.2023.

Loňské jednodenní vzdělávání pro děti se jim moc líbilo, a tak jsme letos vymysleli další, tentokrát i s přespávačkou. V sobotu ráno nám pěstouni děti předali a světe div se, začínali jsme od 10,00 hod a děti už začaly přijíždět v 8,30 hod. Moc se totiž těšily a my na ně taky.

Téma vzdělávání bylo o třech emocích: Strach, vztek a smutek. To, co zažíváme běžně všichni v životě, ale naše „náhradkové“ děti mají tyto emoce ještě umocněné tím, co v minulosti zažívaly a mnohdy nevědí co s nimi. Druhý den, v neděli, jsme pak vše probrali i s pěstouny a společná zpětná vazba byla cenná pro nás všechny.

Lektorování se ujala psycholožka Spolku Pěstoun, Mgr. Jitka Doleží. Spoustu dětí ze Spolku zná, ať už jako klíčová pracovnice tak i jako psycholožka, proto naladit se na děti a umět s nimi nejen projít tyto emoce, ale i je pak opečovat, aby děti neodešly ze vzdělávání rozhozené, pro ni nebylo oříškem. Zvládla to skvěle ona i děti😊 Asistentkami na programu jí byly Petra a Pavla.

Vzdělávání proběhlo v krásném prostředí Lipky – Rozmarýnku. Tímto děkujeme za pronájem areálu a výborné zázemí. 

Samotný program byl pro děti pojat hravou formou zážitků, scének, troškou teorie, samostatných úkolů i zvládání technik relaxace. Děti byly úžasné. Pracovaly na 110%.  Na začátku s velkým elánem, ale postupně pak přicházela únava na ty menší, ale i to jsme snad my dospěláci vychytali a vyvážili odpočinkem, hrou a proběhnutím v blízkém lese. Ti starší se uchýlili chvíli na mobil, ale i tom je dnešní doba – útěk do svého bezpečí sociálních sítí…i to je třeba pochopit a neřešit. S dětmi jsme hlavně probrali, že všechny tři emoce jsou v životě důležité, není dobré se jim vyhýbat a skrývat je v sobě. Někdy nás dokonce mohou posunout i dál.  Co je však potřeba, naučit se je zvládat a umět si pomoci, jak ven z toho. Naučit se také najít svoje „bezpečné místo“ a svůj prostor, kde je nám dobře. Při technikách zvládání emocí, se snad nejvíc se osvědčilo „bušení do polštáře“ a relaxační balonek, který nakonec i děti dostaly jako dárek ze vzdělávání (byl fakt asi dobrý, to nás přesvědčilo, když jsme zjistili, že polovina dětí ho „využila k následnému nepoužití“ již během přespávačky 😊). Odpoledne se neslo nejen v duchu odpočinku a her, ale i ještě kousku práce ve formě kazuistik, kdy děti ve třech skupinkách dle věku, měly reagovat na situace, které byly popsané v kazuistice a umět vystihnout emoci a napsat, jak danou situaci řešit. Zvládly to víc než skvěle a bylo vidět, že dopoledne nebylo marné. Moc jim držíme pěsti, aby i v každodenním životě dokázaly zvládat vše tak, aby jim v tom bylo co nejlépe.

O stravu a pitný režim se nám s láskou staraly Veronika, Katka a Jana a za to velký dík. Chleby na svačinku byly vymazlené zeleninovými smajlíky (a divné bylo, že smajlíky zmizely a chleba zůstal….) a špagety na oběd byly topkou. 

Celé dva dny jsme si všichni užili a za mě to nejdůležitější – druhý den jsme děti pěstounům odevzdali zdravé a snad i spokojené.

Bylo to náročné, ale už teď se těšíme na další rok a další překvapení pro děti. DÍKY VŠEM

Vzdělávání 7.5.2022 – Spolek Pěstoun

První setkání pěstounů na vzdělávání se uskutečnilo opět v klidném a trošku pošmourném dni ve vzdělávacím centru na Lipce – „U jezírka“.

Pěstouni i děti se sešli v hojném počtu, ale hned na začátku se rozdělili. Děti si převzali naši hlídači a pěstouni si zabrali místa ve vzdělávacím sále Lipky.

Děti měly nachystaný pestrý program. Dopoledne si hrály „u mraveniště“ kde si porovnaly síly a vyzkoušely, jak se cítí mravenec, když potřebuje rychle prolézt mraveniště. Vyrobily si vlastní pohlednici a nebo si malovaly. Po opékání špekáčků je pak čekala hra o poklad. Při plnění různých úkolů (pavoučí síť, poznávání rostlin, přemýšlení, co nepatří do přírody, sportovních úkolech atd. ) je na konci čekal poklad, který všem rozzářil oči a každý si vybral právě to, co je mu milé. To je právě to kouzelné, že se děti umí podělit, dokáží spolupracovat, ti starší se ujmou mladších a na vše dohlíží naše skvělé hlídačky. Prostě soudržnost na všech frontách 😊

A dospěláci? Ti se potili u tématu, které je všem, kdo mají děti v náhradní rodinné péči (NRP), blízké. „Identita dítě v NRP, historie dítěte, vztahy v rodině – kazuistiky“, lektorkou byla Mgr. Tereza Korgerová, která má sama v pěstounské péči 3 děti, dokáže jít se svojí kůží na trh a příběhy, které se jim staly v rodině, „zapasovat“ do vzdělávání, jako příklady z praxe. Společně s ní lektoroval i její manžel, Petr Korger. Vlastní zkušenost je nepřenositelná a pro pěstouny je moc důležité, když cítí, že v tom nejsou sami. Závěrečné hodnocení bylo přínosné pro obě strany a konečný potlesk si lektorka zaslouženě užila.

A byl tady konec. Dětem se nechtělo domů od kamarádů, ale na dospělých bylo vidět, že přece jen téma bylo těžké a je fajn si už odjet odpočinout.

Další vzdělávání nás čeká 17.9.2022 a my se už teď na všechny těšíme😊

Buď in pěstoun

Upozornění na akci

16. 6. 2019     10–18 hodin

Střelecký ostrov, Praha

kapely Lety mimo a DunDun – kouzelník Pavel Dolejška – bubnovací workshop

workshopy a filmy o pěstounství – program pro děti – tombola a další…

moderuje Lejla Abbasová

budinpestoun.cz/

Pozvánka na vzdělávací akce Spolku Pěstoun v roce 2019

Spolek Pěstoun bude pro pěstouny, které s ním mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče (případně dle kapacity pro pěstouny, kteří mají dohodu uzavřenou jinde) v roce 2019 pořádat 3 vzdělávací akce. Každá z nich bude v rozsahu 8 hodin, tzn.po absolvování všech tří pěstoun dosáhne požadovaných 24 hodin vzdělávání.

Akce jsou vždy v sobotu, konají se v pěkném a komfortním prostředí brněnské SOS vesničky (Brno Medlánky, Borůvková 7), kde budeme mít pro sebe plně vybavenou vzdělávací místnost, pro děti, které pěstouni budou potřebovat vzít s sebou, bude zajištěno hlídání s programem v prostorách SOS vesničky (pro děti jsou zde k dispozici dvě dětská hřiště, herna, fotbalové hřiště).

Měsíc před každým vzděláváním vám budou zaslány podrobné informace k jednotlivým akcím.

Témata a termíny vzdělávání:

1. Práva a povinnosti biologických rodičů a problematika odpovědnosti za svěřené dítě II. – 18.5.2019

Vzděláváním vás provede Mgr. Václav Černý (zkušený právník v oblasti rodinného práva) a Kpt.at Mgr. Lukáš Lázecký (zkušený policejní psycholog a kriminalista). Vzdělávání bude zaměřeno na otázky z každodenního života pěstounů, jaká práva a povinnosti se týkají biologických rodičů přijatých dětí, práva a povinnosti týkající se pěstounů, jaké jsou postupy policie v různých situacích, které se pěstounů mohou týkat atd.

2. Porucha citové vazby u dětí v náhradní rodinné péči a její projevy v jednotlivých věkových stádiích – 21.9.2019

Vzděláváním vás provede zkušená dětská psycholožka a psychoterapeutka Mgr. Gabriela Vykypělová, která se ve své práci specializuje na poradenství a terapii u dětí opuštěných biologickými rodiči, či dětí, které byly odebrány ze své biologické rodiny a zaměřuje se na to, jak se toto trauma v životě dítěte otiskne do jeho chování, vztahů apod. v jednotlivých věkových obdobích (od miminka až po dospívající)

3. Jak předcházet syndromu vyhoření a návštěva sv. Mikuláše – 30.11.2019

Toto vzdělávání bude jen pro rodiny, které mají dohodu se Spolkem Pěstoun. Budeme se věnovat tématu duševní hygieny pěstouna a jak předcházet vyhoření v péči o přijaté dítě (tématem vás provede Mgr. Jitka Doleží – psycholožka Spolku Pěstoun) a po vzdělávání si dopřejeme společné povídání u kávy a vánočního cukroví a děti navštíví Mikuláš s andělem😊

Rodiče napořád

Pokud jste neviděli, doporučujeme shlédnout dokumentární seriál o pěstounských rodinách Rodiče napořád, který před pár měsíci vysílala ČT2. Jde o aktuální příběhy pěstounů, jsou zde ukázány různé typy pěstounské péče (klasická pěstounská péče, přechodná, příbuzenecká, výchova dítěte pěstouny stejného pohlaví,…). Tak si udělejte dobré kafe, pohodlně se usaďte a užijte si to:-)