Vzdělávání 7.5.2022 – Spolek Pěstoun

První setkání pěstounů na vzdělávání se uskutečnilo opět v klidném a trošku pošmourném dni ve vzdělávacím centru na Lipce – „U jezírka“.

Pěstouni i děti se sešli v hojném počtu, ale hned na začátku se rozdělili. Děti si převzali naši hlídači a pěstouni si zabrali místa ve vzdělávacím sále Lipky.

Děti měly nachystaný pestrý program. Dopoledne si hrály „u mraveniště“ kde si porovnaly síly a vyzkoušely, jak se cítí mravenec, když potřebuje rychle prolézt mraveniště. Vyrobily si vlastní pohlednici a nebo si malovaly. Po opékání špekáčků je pak čekala hra o poklad. Při plnění různých úkolů (pavoučí síť, poznávání rostlin, přemýšlení, co nepatří do přírody, sportovních úkolech atd. ) je na konci čekal poklad, který všem rozzářil oči a každý si vybral právě to, co je mu milé. To je právě to kouzelné, že se děti umí podělit, dokáží spolupracovat, ti starší se ujmou mladších a na vše dohlíží naše skvělé hlídačky. Prostě soudržnost na všech frontách 😊

A dospěláci? Ti se potili u tématu, které je všem, kdo mají děti v náhradní rodinné péči (NRP), blízké. „Identita dítě v NRP, historie dítěte, vztahy v rodině – kazuistiky“, lektorkou byla Mgr. Tereza Korgerová, která má sama v pěstounské péči 3 děti, dokáže jít se svojí kůží na trh a příběhy, které se jim staly v rodině, „zapasovat“ do vzdělávání, jako příklady z praxe. Společně s ní lektoroval i její manžel, Petr Korger. Vlastní zkušenost je nepřenositelná a pro pěstouny je moc důležité, když cítí, že v tom nejsou sami. Závěrečné hodnocení bylo přínosné pro obě strany a konečný potlesk si lektorka zaslouženě užila.

A byl tady konec. Dětem se nechtělo domů od kamarádů, ale na dospělých bylo vidět, že přece jen téma bylo těžké a je fajn si už odjet odpočinout.

Další vzdělávání nás čeká 17.9.2022 a my se už teď na všechny těšíme😊

Buď in pěstoun

Upozornění na akci

16. 6. 2019     10–18 hodin

Střelecký ostrov, Praha

kapely Lety mimo a DunDun – kouzelník Pavel Dolejška – bubnovací workshop

workshopy a filmy o pěstounství – program pro děti – tombola a další…

moderuje Lejla Abbasová

budinpestoun.cz/

Pozvánka na vzdělávací akce Spolku Pěstoun v roce 2019

Spolek Pěstoun bude pro pěstouny, které s ním mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče (případně dle kapacity pro pěstouny, kteří mají dohodu uzavřenou jinde) v roce 2019 pořádat 3 vzdělávací akce. Každá z nich bude v rozsahu 8 hodin, tzn.po absolvování všech tří pěstoun dosáhne požadovaných 24 hodin vzdělávání.

Akce jsou vždy v sobotu, konají se v pěkném a komfortním prostředí brněnské SOS vesničky (Brno Medlánky, Borůvková 7), kde budeme mít pro sebe plně vybavenou vzdělávací místnost, pro děti, které pěstouni budou potřebovat vzít s sebou, bude zajištěno hlídání s programem v prostorách SOS vesničky (pro děti jsou zde k dispozici dvě dětská hřiště, herna, fotbalové hřiště).

Měsíc před každým vzděláváním vám budou zaslány podrobné informace k jednotlivým akcím.

Témata a termíny vzdělávání:

1. Práva a povinnosti biologických rodičů a problematika odpovědnosti za svěřené dítě II. – 18.5.2019

Vzděláváním vás provede Mgr. Václav Černý (zkušený právník v oblasti rodinného práva) a Kpt.at Mgr. Lukáš Lázecký (zkušený policejní psycholog a kriminalista). Vzdělávání bude zaměřeno na otázky z každodenního života pěstounů, jaká práva a povinnosti se týkají biologických rodičů přijatých dětí, práva a povinnosti týkající se pěstounů, jaké jsou postupy policie v různých situacích, které se pěstounů mohou týkat atd.

2. Porucha citové vazby u dětí v náhradní rodinné péči a její projevy v jednotlivých věkových stádiích – 21.9.2019

Vzděláváním vás provede zkušená dětská psycholožka a psychoterapeutka Mgr. Gabriela Vykypělová, která se ve své práci specializuje na poradenství a terapii u dětí opuštěných biologickými rodiči, či dětí, které byly odebrány ze své biologické rodiny a zaměřuje se na to, jak se toto trauma v životě dítěte otiskne do jeho chování, vztahů apod. v jednotlivých věkových obdobích (od miminka až po dospívající)

3. Jak předcházet syndromu vyhoření a návštěva sv. Mikuláše – 30.11.2019

Toto vzdělávání bude jen pro rodiny, které mají dohodu se Spolkem Pěstoun. Budeme se věnovat tématu duševní hygieny pěstouna a jak předcházet vyhoření v péči o přijaté dítě (tématem vás provede Mgr. Jitka Doleží – psycholožka Spolku Pěstoun) a po vzdělávání si dopřejeme společné povídání u kávy a vánočního cukroví a děti navštíví Mikuláš s andělem😊

Rodiče napořád

Pokud jste neviděli, doporučujeme shlédnout dokumentární seriál o pěstounských rodinách Rodiče napořád, který před pár měsíci vysílala ČT2. Jde o aktuální příběhy pěstounů, jsou zde ukázány různé typy pěstounské péče (klasická pěstounská péče, přechodná, příbuzenecká, výchova dítěte pěstouny stejného pohlaví,…). Tak si udělejte dobré kafe, pohodlně se usaďte a užijte si to:-)

Nabídka individuálního vzdělávání pro pěstouny

…kompletní služby pro pěstounské rodiny

Nabídka individuálního vzdělávání pro pěstouny

Proč individuální vzdělávání:

• Témata vzdělávání nastavujeme podle individuálních potřeb pěstounů
• Užitečné pro zdravotně znevýhodněné, vytížené a starší pěstouny
• Vzdělávání probíhá v pohodlí domova (přijedeme, kam je třeba)
• Pro pěstouny, kterým nevyhovuje hromadná forma vzdělávání
• Pro ty, kterým chybí hodiny vzdělávání a potřebují jej stihnout v krátkém časovém úseku (časově se přizpůsobíme)
• Užitečné pro příbuzenecké pěstouny v počátcích péče o dítě (pomůžeme zadaptovat se na novou situaci, na kterou nebyli připraveni)

Příklady nabízených témat:

Psychologické otázky příbuzenské PP, Sociálně-právní otázky PP, Citová vazba, Adaptace dítěte v rodině, Komunikace s dítětem o jeho původu, utváření identity dítěte, Jak komunikovat s biologickými rodiči dítěte, Specifika jednotlivých fází ve vývoji dítěte, Jak zvládnout pubertu, Poruchy chování a učení, Sy ADHD apod.

V případě zájmu nás kontaktujte:

Mgr. Veronika Horáková – sociální pracovník, klíčový pracovník, tel: 608 405 979

Mgr. Jitka Doleží – psycholog, klíčový pracovník, tel: 606 0570 473

e-mail: spolekpestoun@gmail.com

www.spolekpestoun.cz

Jsme organizace působící v Jihomoravském kraji. Naší hlavní činností je uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a zajišťování kvalitních služeb pro pěstounské rodiny – poskytujeme doprovázení, poradenství, vzdělávání, orientaci v oblasti NRP. Cílovou skupinou, na kterou se zaměřujeme, jsou jak dlouhodobí pěstouni, tak pěstouni na přechodnou dobu. Hlavní prioritou pro nás je nastavení služeb pěstounské rodině přímo na míru a ke spokojenosti všech.

Problematika práv a povinností biologických rodičů a problematika odpovědnosti za svěřené dítě

Spolek Pěstoun 

Vás srdečně zve na vzdělávací akci pořádanou dne

21.4.2018 od 10:00 do 18:00 v rozsahu 8hodin

v klubu restaurace Šelepka

(adresa Šelepova 543/1, 602 00 Brno)

na téma: Problematika práv a povinností biologických rodičů a problematika odpovědnosti za svěřené dítě

kterou bude lektorovat Mgr. Václav Černý

Kapacita je omezena, prosíme potvrďte svoji účast na email: veronika.horakova@spolekpestoun.cz 

nebo na telefonní číslo 608 405 979

Cena pro osoby, které nemají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se Spolkem Pěstoun je 1200,-Kč