Pozvánka na vzdělávací akce Spolku Pěstoun v roce 2019

Spolek Pěstoun bude pro pěstouny, které s ním mají uzavřenou Dohodu o výkonu pěstounské péče (případně dle kapacity pro pěstouny, kteří mají dohodu uzavřenou jinde) v roce 2019 pořádat 3 vzdělávací akce. Každá z nich bude v rozsahu 8 hodin, tzn.po absolvování všech tří pěstoun dosáhne požadovaných 24 hodin vzdělávání.

Akce jsou vždy v sobotu, konají se v pěkném a komfortním prostředí brněnské SOS vesničky (Brno Medlánky, Borůvková 7), kde budeme mít pro sebe plně vybavenou vzdělávací místnost, pro děti, které pěstouni budou potřebovat vzít s sebou, bude zajištěno hlídání s programem v prostorách SOS vesničky (pro děti jsou zde k dispozici dvě dětská hřiště, herna, fotbalové hřiště).

Měsíc před každým vzděláváním vám budou zaslány podrobné informace k jednotlivým akcím.

Témata a termíny vzdělávání:

1. Práva a povinnosti biologických rodičů a problematika odpovědnosti za svěřené dítě II. – 18.5.2019

Vzděláváním vás provede Mgr. Václav Černý (zkušený právník v oblasti rodinného práva) a Kpt.at Mgr. Lukáš Lázecký (zkušený policejní psycholog a kriminalista). Vzdělávání bude zaměřeno na otázky z každodenního života pěstounů, jaká práva a povinnosti se týkají biologických rodičů přijatých dětí, práva a povinnosti týkající se pěstounů, jaké jsou postupy policie v různých situacích, které se pěstounů mohou týkat atd.

2. Porucha citové vazby u dětí v náhradní rodinné péči a její projevy v jednotlivých věkových stádiích – 21.9.2019

Vzděláváním vás provede zkušená dětská psycholožka a psychoterapeutka Mgr. Gabriela Vykypělová, která se ve své práci specializuje na poradenství a terapii u dětí opuštěných biologickými rodiči, či dětí, které byly odebrány ze své biologické rodiny a zaměřuje se na to, jak se toto trauma v životě dítěte otiskne do jeho chování, vztahů apod. v jednotlivých věkových obdobích (od miminka až po dospívající)

3. Jak předcházet syndromu vyhoření a návštěva sv. Mikuláše – 30.11.2019

Toto vzdělávání bude jen pro rodiny, které mají dohodu se Spolkem Pěstoun. Budeme se věnovat tématu duševní hygieny pěstouna a jak předcházet vyhoření v péči o přijaté dítě (tématem vás provede Mgr. Jitka Doleží – psycholožka Spolku Pěstoun) a po vzdělávání si dopřejeme společné povídání u kávy a vánočního cukroví a děti navštíví Mikuláš s andělem😊