Vzdělávání pro děti s přespávačkou 20.5.-21.5.2023.

Loňské jednodenní vzdělávání pro děti se jim moc líbilo, a tak jsme letos vymysleli další, tentokrát i s přespávačkou. V sobotu ráno nám pěstouni děti předali a světe div se, začínali jsme od 10,00 hod a děti už začaly přijíždět v 8,30 hod. Moc se totiž těšily a my na ně taky.

Téma vzdělávání bylo o třech emocích: Strach, vztek a smutek. To, co zažíváme běžně všichni v životě, ale naše „náhradkové“ děti mají tyto emoce ještě umocněné tím, co v minulosti zažívaly a mnohdy nevědí co s nimi. Druhý den, v neděli, jsme pak vše probrali i s pěstouny a společná zpětná vazba byla cenná pro nás všechny.

Lektorování se ujala psycholožka Spolku Pěstoun, Mgr. Jitka Doleží. Spoustu dětí ze Spolku zná, ať už jako klíčová pracovnice tak i jako psycholožka, proto naladit se na děti a umět s nimi nejen projít tyto emoce, ale i je pak opečovat, aby děti neodešly ze vzdělávání rozhozené, pro ni nebylo oříškem. Zvládla to skvěle ona i děti😊 Asistentkami na programu jí byly Petra a Pavla.

Vzdělávání proběhlo v krásném prostředí Lipky – Rozmarýnku. Tímto děkujeme za pronájem areálu a výborné zázemí. 

Samotný program byl pro děti pojat hravou formou zážitků, scének, troškou teorie, samostatných úkolů i zvládání technik relaxace. Děti byly úžasné. Pracovaly na 110%.  Na začátku s velkým elánem, ale postupně pak přicházela únava na ty menší, ale i to jsme snad my dospěláci vychytali a vyvážili odpočinkem, hrou a proběhnutím v blízkém lese. Ti starší se uchýlili chvíli na mobil, ale i tom je dnešní doba – útěk do svého bezpečí sociálních sítí…i to je třeba pochopit a neřešit. S dětmi jsme hlavně probrali, že všechny tři emoce jsou v životě důležité, není dobré se jim vyhýbat a skrývat je v sobě. Někdy nás dokonce mohou posunout i dál.  Co je však potřeba, naučit se je zvládat a umět si pomoci, jak ven z toho. Naučit se také najít svoje „bezpečné místo“ a svůj prostor, kde je nám dobře. Při technikách zvládání emocí, se snad nejvíc se osvědčilo „bušení do polštáře“ a relaxační balonek, který nakonec i děti dostaly jako dárek ze vzdělávání (byl fakt asi dobrý, to nás přesvědčilo, když jsme zjistili, že polovina dětí ho „využila k následnému nepoužití“ již během přespávačky 😊). Odpoledne se neslo nejen v duchu odpočinku a her, ale i ještě kousku práce ve formě kazuistik, kdy děti ve třech skupinkách dle věku, měly reagovat na situace, které byly popsané v kazuistice a umět vystihnout emoci a napsat, jak danou situaci řešit. Zvládly to víc než skvěle a bylo vidět, že dopoledne nebylo marné. Moc jim držíme pěsti, aby i v každodenním životě dokázaly zvládat vše tak, aby jim v tom bylo co nejlépe.

O stravu a pitný režim se nám s láskou staraly Veronika, Katka a Jana a za to velký dík. Chleby na svačinku byly vymazlené zeleninovými smajlíky (a divné bylo, že smajlíky zmizely a chleba zůstal….) a špagety na oběd byly topkou. 

Celé dva dny jsme si všichni užili a za mě to nejdůležitější – druhý den jsme děti pěstounům odevzdali zdravé a snad i spokojené.

Bylo to náročné, ale už teď se těšíme na další rok a další překvapení pro děti. DÍKY VŠEM

Vzdělávání 22.4.2023 – Spolek Pěstoun

První setkání pěstounů na vzdělávání se uskutečnilo na novém místě a to Lipka – Rozmarýnek, Brno. Sami jsme byli zvědaví, jak se nám, pěstounům a hlavně dětem, bude nový prostor líbit. 

Pěstouni a jejich děti se sešli v hojném počtu, ale hned na začátku se rozdělili. Děti si převzali naši hlídači a pěstouni si zabrali místa ve vzdělávacím sále Lipky.

Děti měly nachystaný pestrý program. Dopoledne společně s hlídačkami připravovaly zdravé a jedlé překvapení pro své rodiče a prarodiče. Bavilo je vykrajování jednohubek z toustového chleba, zdobení, vytváření pomazánek, někteří si troufly i na vyřezávání zeleniny na oblohu nebo ti menší zase na ovocné špízy. Dospěláci pak byli pěkně překvapení, jak mají šikovné děti. Odpoledne děti využily prostor Lipky a jejího okolí ke hrám. V lese jsme si společně povídali o tom, jak se chovat k přírodě a co do ní nepatří. Stavěli jsme domečky pro skřítky a celkově si užili krásný slunečný den.

A dospěláci? Ti se potili u tématu, které je všem, kdo mají děti v náhradní rodinné péči, blízké, protože každý pěstoun se nějakou formou potká s biologickou rodinou dítěte a ne vždy je to setkání  příjemné nebo v mezích slušného chování. Téma ,,Jak hovořit s biologickou rodinou“ přednesla lektorka Mgr.Tereza Korgerová, která má sama v pěstounské péči 3 děti, dokáže jít se svojí kůží na trh a příběhy, které se jim staly v rodině, „zapasovat“ do vzdělávání, jako příklady z praxe. Vlastní zkušenost je nepřenositelná a pro pěstouny je moc důležité, když cítí, že v tom nejsou sami. Závěrečné hodnocení bylo přínosné pro obě strany a konečný potlesk si lektorka zaslouženě užila. 

A byl tady konec. Dětem se nechtělo domů  od kamarádů, ale na dospělých bylo vidět, že přece jen téma bylo těžké a je fajn si už odjet odpočinout. 

Vzdělávání Spolku Pěstoun  online

V sobotu 11.2.2023 proběhlo další 8mihodinové vzdělávání pro naše pěstouny, tentokrát on-line formou. Výhodou online vzdělávání je možnost zůstat v pohodlí domova bez cestování, s doma uvařenou kávou v ruce. Nevýhodou je samozřejmě, že se vidíme a slyšíme jen přes obrazovku, ale kontakt to vcelku plnohodnotně nahradí.

Pěstouny vzdělávala naše oblíbená lektorka Mgr. Monika Čuhelová na téma „Emoce nás a našich přijatých dětí“. Téma to bylo opravdu výživné a aktuální pro všech  25 připojených rodin. Všichni na začátku sdíleli, že emoce (vztek, úzkost, strachy, smutky,…) provází všechny děti v NRP a je potřeba se učit emocím našich přijatých dětí porozumět a pomoci je dětem zvládnout, naučit se s nimi zacházet. Paní lektorka dávala konkrétní tipy do každodenního života, jak s různými situacemi zacházet, jak dětem i sobě pomoci, abychom se cítili dobře, emoce nemuseli potlačovat, ale zvládali je a rozuměli jsme jim. Pěstouni na konci vzdělávání velmi ocenili.

V květnu navážeme vzděláváním přímo pro děti z našich rodin, kde si budeme o emocích také povídat, učit se jim porozumět a zacházet s nimi. Těšíme se.

Vzdělávání  na  rok  2023 – Spolek  Pěstoun

Datum a časLektor vzděláváníTémaMísto konání
 11.2. sobotaPOZOR – online vzdělávání9,00 –17,00 hodMgr. Monika Čuhelová Práce s emocemiV místě bydliště pěstouna 
22.4. sobota10,00– 18,00 hod Mgr. Tereza Korgerová Jak hovořit s biologickou rodinouLipka, vzdělávací zařízení, p.o(Brno- Rozmarýnek)Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov 
 20.5.-21.5.víkendPříjezd 20.5. 10,00 hodOdjezd 21.5.10,00 hod Mgr. Jitka Doleží   Jak pracovat se vztekem, strachem a smutkem  Vzdělávání pro děti s „přespávačkou“ Lipka, vzdělávací zařízení, p.o.(Brno- Rozmarýnek)Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
 23.9. sobota10,00– 8,00 hod Mgr. Monika ČuhelováHranice a trestySOS dětská vesničkaBorůvková 11621 00 Brno
 25.11. sobota10,00–18,00 hod Mgr. Eva JaníčkováJak pečovat o sebe SOS dětská vesničkaBorůvková 11621 00 Brno 

Hlídání dětí zajišťujeme dle individuálních potřeb po předchozí domluvě přímo v místě vzdělávání s programem pro děti. Hlídání probíhá pouze v rámci programu pro dospělé. V časovém harmonogramu programu je počítáno s hodinovou přestávkou na oběd.

Přihlásit se můžete na email ekonom@spolekpestoun.cz nebo na telefonu 732 347 482, Pavla Kubínová. Stejně tak i přes svoje klíčové pracovníky.

V časovém předstihu vám budu zasílat pozvánky na jednotlivá vzdělávání, takže stačí se hlásit až v tom daném měsíci.

Medailonky lektorů, kteří Vás budou vzděláváním provázet

Mgr. Monika Čuhelová

 Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Od září 2016 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007–2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice. Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného. K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství. V letech 2014 – 2018  byla zastupitelkou a vedoucí pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy. Ve volném čase ráda čte, cestuje a žije se svou rodinou. 

Osobní mise – „alespoň trochu zlepšovat svět kolem sebe“, přičemž za „zlepšováním světa“ nevidí jen velké činy, ale i malinké akce – pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti, umět být autentická ve všech životních rolích, hodně se smát…

Mgr. Tereza Korgerová

Mgr. Tereza Korgerová se narodila v Českých Budějovicích v roce 1977. Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. S manželem žije v Hodonicích na Znojemsku, vychovávají 3 vlastní a 3 přijaté děti. Od roku 2014 doprovází jako klíčová pracovnice pěstounské rodiny, nejprve v organizaci TRIALOG, nyní ve spolku Nejsme sami. Absolvovala výcvik zaměřený na poruchy vztahové vazby u dětí v náhradní rodinné péči, jehož součástí je i zpracování historie a vytvoření knihy života. Je autorkou knihy „Puzzle pro Zuzanku“ a zabývá se psaním terapeutických pohádek a příběhů. 

Mgr. Eva Janíčková

Vystudovala Sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Další akreditované vzdělání absolvovala formou praktických výcviků zaměřených na psychoterapii, mediaci, koučování, přičemž současně spolupracovala se společností Psychoprofi. 

V letech 2006 – 2020 se věnovala sociální práci s ohroženými rodinami, včetně náhradní rodinné péče, v rámci neziskových organizací. Pracovala jako vedoucí brněnské Pobočky Fondu ohrožených dětí a byla členkou komise pro sociálně-právní ochranu dětí na Magistrátu města Brna. 

oblasti školství externě vyučovala na Vyšší odborné škole sociální v Brně, hostovala na JAMU a také lektorovala vzdělávání učitelů a školních inspektorů. Nyní působí na Magistrátu města Brna jako metodik pro spolupráci s rodinou. 

Od roku 2016 pracuje pro Úřad vlády ČR (sekce pro lidská práva) a od roku 2020 pro Ministerstvo pro místní rozvoj jako mediátor/facilitátor a interní konzultant. Spolupracovala také s Univerzitou Palackého v Olomouci jako odborný konzultant. 

Věnuje se také soukromé praxi – www.koucjanickova.cz – se zaměřením na koučování, supervizi, lektorování a poradenství (mediace/facilitace, krizová intervence, psychoterapie). Ve svém působení se specializuje na osobnostní rozvoj, komunikační dovednosti a na vztahovou problematiku v rodinném i profesním kontextu. Spolupracuje se společností Dalet jako lektor akreditovaného kurzu/výcviku Umění dialogu

Účastní se odborných zahraničních workshopů a také projektů v rámci mezinárodní spolupráce – Švýcarsko (včetně stáže a setkání se zástupci OSN a Mezinárodního institutu práv dítěte), Norsko – Island – Lichtenštejnsko a Německo (Cochemská praxe). 

Je spoluautorkou publikací „Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami”, „Aktuální otázky ochrany práv dětí. Informování dětí o jejich právech” a metodiky “Multidisciplinární specialista“.

Vytvořil: Pavla Kubínová                                                       Dne:  15.12.2022

Vzdělávání Spolku Pěstoun 26.11.2022

A je tu poslední vzdělávání v tomto roce, a proto jsme jej chtěli pojmout v duchu nadcházejícího vánočního období, načerpat nové informace, sdílet s ostatními, co nás trápí i těší  a zároveň si odpočinout a naladit se na docela náročné období předvánočního shonu. 

Sešli jsme se všichni ráno u SOS vesničky v Brně, kde probíhal program pro dospělé  a hlídání pak v dětském centru Jablůňka. Prostředí obou míst je krásné a plně vyhovující pro všechny. 

Dospělí měli téma „Citová vazba a výchova dětí v PP“ s osvědčenou lektorku Mgr. Evou Janíčkovou. Úvodní kolečko nemělo konce, protože každý chtěl ten „svůj“ životní příběh povědět co nejpodrobněji a také bylo vidět, jak je důležité, že pěstouni vidí, že starosti a trápení jsou u všech podobného rázu a nejsou v tom sami. Celým vzděláváním se prolínalo téma biologické rodiny. Jak hovořit s dětmi o biologických rodičích, když jsme na ně „naštvaní“ a nepřenášet to na dítě. Jak se chovat na kontaktech, pokud na ně dítě musí chodit. Lektorka vždy dokázala rušnou diskusi zklidnit, vrátit se k tématu a být spíše supervizorkou než lektorkou. Byla vnímavá a citlivá. Nejvíce se snažila „dospělákům“ říct, jak je důležité zachovat si i v sobě obyčejnou dětskou hravost a tou se dětem přiblížit. Občas se zkusit podívat na svět zase pohledem dítěte.

Lektorka měla v zpětnovazebních dotaznících jen to nejlepší hodnocení.

No a co děti? No jejda, ty si ten den užily. Měli jsme pro ně připravené překvapení v pohodě nafukovacího planetária, které nám připravili i s krásným programem, pracovníci BRNĚNSKÉ HVĚZDÁRNY. Oba „kluci“, Tomáš a Jirka, byli skvělí. Vtipní a zároveň věděli tolik o hvězdách, až nám z toho zrak i sluch přecházel 😊Naučili nás poznávat proměny hvězdné oblohy během ročních období, určit souhvězdí a přiblížit život v galaxii. Hlavně jejich trpělivost odpovídat na zvídavé otázky byla neskutečná. Pak nám pustili tři pohádky, nejen naučné, ale i o putování zvířátek za hvězdami. Děti byly nadšené a i ti nejmenší celý program zvládly na 1*. Vždyť ležet na polštářcích pod hvězdnou oblohou a mít kolem sebe i nad sebou plno různých kamarádů je prostě bájo.

Odpoledne pak děti navštívil mimozemšťan a pomocí hlídaček dětem dodat zašifrované zprávy, kdy po jejich vyluštění našly svoje vánoční překvapení – dárky od Spolku Pěstoun. Kdo nebyl na vzdělávání, tomu je klíčové pracovnice rozvezou domů😊

Velké poděkování patří tradičně i našim pečícím pěstounkám, které nám svými výbornými zákusky zpestří vždy celý den.

Vzdělávání bylo ukončeno. A co pak? Přeskočí pár týdnů, je tady rok 2023 a jedeme dáááál…..

Moc se na vás všechny zase budeme těšit.

Vzdělávání Spolku Pěstoun v SOS vesničce

Sešli jsme se všichni ráno 15.10.2022 v SOS vesničce v Brně, kde probíhal program pro dospělé  a hlídání pak v dětském centru Jablůňka, kousíček od dospěláků. Prostředí obou míst je krásné a plně vyhovující pro všechny. 

Dospělí měli téma „ Rozpoznávání rizik závislostí“  a  lektorku  Mgr. Jitku Klepetkovou. Již úvodní „kolečko“ představování ukázalo, kdo jakou zkušenost se závislostmi má a také jak rozmanité je pole závislosti. Každý to vnímal jinak a lektorka již v průběhu úvodu vstupovala a reagovala na jednotlivé příběhy pěstounů. Vlastně nejvíc pěstouny trápí závislost dětí na sociálních sítích a elektronice. Jako jednu z cest prevence pak uvedla, že nejdůležitější je uvědomění si komunikačních bloků a vzájemné aktivní naslouchání. 

No a co děti? No jejda, ty si ten den užily. Dopoledne k nim zavítal pan Machař se synem a spoustou zvířátek. Pan Machař vlastní záchrannou stanici pro zvířata v Brně. Poutavě povídal dětem o zvířátkách, která má ve stanici. Proč se k němu dostala a jak sami děti mohou v přírodě zraněným zvířátkům pomoci. Děti si mohly pohladit sovu, velkého králíka, kohouta, prasátko, ježka a moc se jim nejen poutavé, ale i vtipné, povídání líbilo. Nakonec dostaly dárečky a také ony předaly panu Machařovi dobroty pro zvířátka v podobě jablíček, mrkve, suchého chleba, kočičích kapsiček atd., které donesly společně s rodiči. 

Odpoledne si pak naše hlídačky připravily povídání o podzimních zvycích v různých zemích, a tak jsme se dostali do Mexika, Ameriky, ale i k nám na „dušičky“. Povídali jsme si, kdo jak svátek „mrtvých“ slaví a jaké zvyky se v zemích dodržují. Děti vyráběly masky, dýně, vymalovávaly obrázky, komu moc „běhaly nožičky“ a nemohl vydržet povídání, toho jsme vzali ven na prolézačky a procházku a ti nejmenší si hrály v herničce. Každý si prostě našel to svoje. 

Velké poděkování patří tradičně i našim pečícím pěstounkám, které nám svými výbornými zákusky zpestří vždy celý den.

Moc se na vás všechny zase budeme těšit příště

Vzdělávání 17.9.2022 – Spolek Pěstoun

Podzimní vzdělávání nám zahájila 17.9.2022 skvělá lektorka Mgr. Monika Čuhelová. Téma, které pro vzdělávání vybrala, je blízké takřka všem pěstounům, protože se týká školních problémů a děti v PP to mají dvojnásobně těžké, protože s problémy jde ruku v ruce narušený attachmentem těch našich človíčků.

Pěstouni si užili skvělý výklad lektorky a děti zase pestrý program, který pro ně připravily naše animátorky. Dopoledne vyráběly papírová zvířátka, loďku ve vlnách, anebo se učily poznávat lesní obrázky. Venku si užily „krmení čápů“, stromečkovou štafetu, anebo běh s překážkami. A odpoledne, po společném opékání špekáčků, na ně čekalo velké překvapení.

Zavítali k nám na návštěvu praví indiáni. Připravili pro nás úkoly a když je děti splnily, dostaly peříčka na čelenku, kterou si postupně vyrobily. Naučili nás i indiánský tanec, se kterým jsme nakonec „vpadli“ na vzdělávání k dospělákům a ukázali jim, co umíme. Byli nejen překvapeni, ale i dojati, když se děti vlnily v rytmu indiánských tónů a celou atmosféru podtrhly zvuky dešťové hole a pravé indiánské bubny.

Den jsme si jako vždy užili a už se těšíme, co pro nás vymyslí organizátoři na příště.-)

Vzdělávání pro děti = velká radost pro nás ve Spolku Pěstoun 

Pod tématem „Výchovné problémy a práce kurátora“ si každý představíme plno věcí, ale my jsme tohle téma přizpůsobili našim pěstounským  dětem a odlehčenou formou si povídali, co je vlastně nejen práce kurátora, ale především o prevenci a o tom, zda „chybovat je lidské“. Lektorem byl Mgr. René Kvapil, kurátor, který má dlouholeté zkušenosti, ale především je to člověk s lidským a laskavým přístupem a velmi nápomocná mu byla Mgr. Jitka Doleží, která zase svým hravým přístupem dokázala děti vtáhnout do celého dění a srozumitelnou, ale především bezpečnou formou je provést celým vzděláváním.

A co se tedy děti dozvěděly?

ŽE:

– udělat nějakou chybu, přešlap, kopanec…je úplně normální

– chybuje každý, úplně každý (máma, sourozenec, politik, učitelka, vedoucí kroužku). Chybovat je normální, člověk se tím učí, co je správné dělat a co ne. Problém ale je, že si každý z nás někdy neumíme s tím, co jsme pokazili, poradit. A také některé chyby jsou závažnější než jiné

 – je chybování nezáměrné , nechtěné (zapomenu umýt nádobí, rozbiju hrnek) – ale také je i chybování úmyslné (dostanu poznámku a doma zalžu – to je záměrná chyba) a někdy tohle chybování nás zažene do začarovaného kruhu, ze kterého je těžké vystoupit a o tom už nám hodně povídal i pan kurátor kazuistiky ze své praxe

Děti si vyzkoušely „práci kurátora“  – přečetly si příběh stejně starých dětí, který přítomný pan kurátor ve své praxi řešil a společně přemýšlely, jak se asi hrdinové příběhů cítí, co je motivovalo a dohnalo k tomu udělat v životě větší přešlap a hlavně přemýšlely, jak by oni situaci řešily. Byly jsme na ně moc pyšní, protože se do řešení úkolu s vervou vrhly a díky své empatii navrhovaly skvělá řešení.

Vyzkoušeli jsme si i uvolňovací techniky a popovídali si o tom, jak každý z nás ventiluje vztek, dokáže se uvolnit a nebo naopak v čem je mu mizerně a neumí z toho vyskočit ven. 

A nakonec přišlo to nejdůležitější téma a to je prevence. Co můžeme dělat proto, abychom se z chyb poučili, nezamotali se do kruhu lží a podvodů a prožili ten krásný čas dětství a dospívání s úsměvem na rtech a lehkostí bytí. 

Za nás asi tou největší odměnou bylo, když v závěrečném kolečku děti vybíraly maňáska , který měl vyjadřovat jejich aktuální emoce – všechny děti vybraly spokojeného, protože se jim program líbila taky uslzeného, protože se jim nechtělo domů a bylo jim smutno, že program končí. 

Díky všem za účast a je nám ctí doprovázet tak skvělé děti😊