Vzdělávání  na  rok  2023 – Spolek  Pěstoun

Datum a časLektor vzděláváníTémaMísto konání
 11.2. sobotaPOZOR – online vzdělávání9,00 –17,00 hodMgr. Monika Čuhelová Práce s emocemiV místě bydliště pěstouna 
22.4. sobota10,00– 18,00 hod Mgr. Tereza Korgerová Jak hovořit s biologickou rodinouLipka, vzdělávací zařízení, p.o(Brno- Rozmarýnek)Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov 
 20.5.-21.5.víkendPříjezd 20.5. 10,00 hodOdjezd 21.5.10,00 hod Mgr. Jitka Doleží   Jak pracovat se vztekem, strachem a smutkem  Vzdělávání pro děti s „přespávačkou“ Lipka, vzdělávací zařízení, p.o.(Brno- Rozmarýnek)Rozmarýnová 6, 637 00 Brno-Jundrov
 23.9. sobota10,00– 8,00 hod Mgr. Monika ČuhelováHranice a trestySOS dětská vesničkaBorůvková 11621 00 Brno
 25.11. sobota10,00–18,00 hod Mgr. Eva JaníčkováJak pečovat o sebe SOS dětská vesničkaBorůvková 11621 00 Brno 

Hlídání dětí zajišťujeme dle individuálních potřeb po předchozí domluvě přímo v místě vzdělávání s programem pro děti. Hlídání probíhá pouze v rámci programu pro dospělé. V časovém harmonogramu programu je počítáno s hodinovou přestávkou na oběd.

Přihlásit se můžete na email ekonom@spolekpestoun.cz nebo na telefonu 732 347 482, Pavla Kubínová. Stejně tak i přes svoje klíčové pracovníky.

V časovém předstihu vám budu zasílat pozvánky na jednotlivá vzdělávání, takže stačí se hlásit až v tom daném měsíci.

Medailonky lektorů, kteří Vás budou vzděláváním provázet

Mgr. Monika Čuhelová

 Monika Čuhelová je psycholožka, zabývá se individuální a skupinovou prací s dospělými, pěstouny a dětmi. Baví ji pracovat s potenciálem svým i lidí kolem sebe a napomáhat k jeho rozvoji a poznání. Od září 2016 je školní psycholožkou, předtím pracovala jako personalistka v nadnárodní organizaci, od roku 2007 v NNO Krůček jako psycholožka a v letech 2007–2015 jako ředitelka organizace. Jako odbornice na témata spojená s otázkou psychologie a gender píše a pracuje na různých pozicích v projektech zaměřených zejména na rovné příležitosti žen a mužů a návrat na trh práce. Zároveň je OSVČ, vede individuální a skupinové poradenství a lektoruje. Spolupracuje např. s Minerva21, Sítí mateřských center, Mansio, CEMA, InHelp, Svaz tělesně postižených, Agrokonzulta, Dobrá rodina či OSPOD po celé republice. Vystudovala magisterský obor psychologie v Brně, magisterský obor sociální práce v Hradci Králové a bakaláře sociologie, absolvovala výcviky Encouragement, Edukativní rodičovská terapie, kurzy Choreografie rozhovoru – rozhovorem ke změně, Respektovat a být respektován, Efektivní rodičovství a mnoho jiného. K jejím tématům patří osobní rozvoj, změna, rodičovské kompetence, emoční inteligence, podnikání, řízení času a školství. V letech 2014 – 2018  byla zastupitelkou a vedoucí pracovní skupiny pro rodinu města Svitavy. Ve volném čase ráda čte, cestuje a žije se svou rodinou. 

Osobní mise – „alespoň trochu zlepšovat svět kolem sebe“, přičemž za „zlepšováním světa“ nevidí jen velké činy, ale i malinké akce – pomoci rodičům, aby nemuseli křičet na své děti, umět být autentická ve všech životních rolích, hodně se smát…

Mgr. Tereza Korgerová

Mgr. Tereza Korgerová se narodila v Českých Budějovicích v roce 1977. Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. S manželem žije v Hodonicích na Znojemsku, vychovávají 3 vlastní a 3 přijaté děti. Od roku 2014 doprovází jako klíčová pracovnice pěstounské rodiny, nejprve v organizaci TRIALOG, nyní ve spolku Nejsme sami. Absolvovala výcvik zaměřený na poruchy vztahové vazby u dětí v náhradní rodinné péči, jehož součástí je i zpracování historie a vytvoření knihy života. Je autorkou knihy „Puzzle pro Zuzanku“ a zabývá se psaním terapeutických pohádek a příběhů. 

Mgr. Eva Janíčková

Vystudovala Sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Další akreditované vzdělání absolvovala formou praktických výcviků zaměřených na psychoterapii, mediaci, koučování, přičemž současně spolupracovala se společností Psychoprofi. 

V letech 2006 – 2020 se věnovala sociální práci s ohroženými rodinami, včetně náhradní rodinné péče, v rámci neziskových organizací. Pracovala jako vedoucí brněnské Pobočky Fondu ohrožených dětí a byla členkou komise pro sociálně-právní ochranu dětí na Magistrátu města Brna. 

oblasti školství externě vyučovala na Vyšší odborné škole sociální v Brně, hostovala na JAMU a také lektorovala vzdělávání učitelů a školních inspektorů. Nyní působí na Magistrátu města Brna jako metodik pro spolupráci s rodinou. 

Od roku 2016 pracuje pro Úřad vlády ČR (sekce pro lidská práva) a od roku 2020 pro Ministerstvo pro místní rozvoj jako mediátor/facilitátor a interní konzultant. Spolupracovala také s Univerzitou Palackého v Olomouci jako odborný konzultant. 

Věnuje se také soukromé praxi – www.koucjanickova.cz – se zaměřením na koučování, supervizi, lektorování a poradenství (mediace/facilitace, krizová intervence, psychoterapie). Ve svém působení se specializuje na osobnostní rozvoj, komunikační dovednosti a na vztahovou problematiku v rodinném i profesním kontextu. Spolupracuje se společností Dalet jako lektor akreditovaného kurzu/výcviku Umění dialogu

Účastní se odborných zahraničních workshopů a také projektů v rámci mezinárodní spolupráce – Švýcarsko (včetně stáže a setkání se zástupci OSN a Mezinárodního institutu práv dítěte), Norsko – Island – Lichtenštejnsko a Německo (Cochemská praxe). 

Je spoluautorkou publikací „Participace a nové přístupy k práci s ohroženými dětmi a rodinami”, „Aktuální otázky ochrany práv dětí. Informování dětí o jejich právech” a metodiky “Multidisciplinární specialista“.

Vytvořil: Pavla Kubínová                                                       Dne:  15.12.2022