Krizová intervence je tu pro všechny

V současné mimořádné situaci spojené s COVID-19 mohou mnozí z nás zažívat nejistotu, obavy, strach a různé jiné nepříjemné emoce a pocity. Pro všechny je to úplně nová zkušenost, se kterou se ve svém životě dosud nesetkali a neví si s ní rady. Zažívat krize v životě je ale přirozené. Pokud cítíme, že jakákoliv situace je nad naše síly, nemusíme na to být sami. Ve chvílích, kdy mohou nepříjemné pocity překračovat pomyslnou hranici únosnosti, jsou zde krizové služby, na které je možné se obrátit.

Pokračování zde

10 tipů pro rodiče do náročného období

Aby rodiče nevypustili duši

Rodiče, obdivujeme vás! A to proto, že se dokážete přizpůsobit aktuální situaci a děláte to nejlépe, jak umíte. Být současně rodičem, zaměstnancem, psychologem, učitelem – a to často vše u sebe doma v obýváku – je skutečně náročné. Zvládat pracovní povinnosti, distanční nebo rotační výuku, připravovat se na Vánoce a zůstat v kontaktu s blízkými, se kterými není možné se potkávat, bývá často až nadlidský výkon.

Pokračování zde

POMOC OHROŽENÝM RODINÁM V SOUVISLOSTI S COVID-19

NADACE J&T
• Mimořádná pomoc pro rodiny s dětmi v souvislosti s koronavirem. Nadace pro žadatele uvolní až 3 000 000 Kč, je možné požádat o finanční pomoc do výše 15 000 Kč.
• Žádost zde: https://www.nadacejt.cz/mimoradny-grant-v-souvislosti-s-koronavirem-k18.html

NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU:
• COVID-19 – Rozšířená podpora jednotlivců v rámci grantového programu Člověk v nouzi
• Žádost ke stažení zde: https://svetluska.rozhlas.cz/covid-19-rozsirena-podpora-jednotlivcu-v-ramci-grantoveho-programu-clovek-v-8165419

NADACE TEREZY MAXOVÉ
• Krizový fond pomoci je určený pro rodiny ohrožené odebráním dětí kvůli chudobě a finančním problémům. Z příspěvku je možné hradit např. nájemné, kauci či dluh za dodávky energií. Předpokladem pomoci je potenciál jinak zdravého rodinného prostředí a spolupráce OSPOD.
• Více informací zde: https://www.nadaceterezymaxove.cz/o-nadaci/novinky/859-Krizovy-fond-pomoci/

NADACE LEONTÝNKA
• Pomoc je určena zrakově postiženým, zejména těm, kteří se v důsledku opatření ocitli v nenadálé nouzi. Ale také pro ty, kteří získali příspěvek na projekt, který nyní není možné realizovat.
• Více informací zde: http://www.nadaceleontinka.cz/clanky/covid19-pomoc-klientum-se-zrakovym-postizenim-a-rodinam-v-nouzi/

NADAČNÍ FOND ALBERT
• Pomoc sociálně ohroženým dětem v době pandemie COVID 19. Pomoc je určena sociálně ohroženým dětem, organizace jako azylové domy, dětské domovy či výchovné ústavy mohou žádat o částku do 20 000 Kč. Albert mezi žadatele rozdělí až 1 000 000 Kč.
• Žádost zde: https://www.nadacnifondalbert.cz/clanek/111-nadacni-novinky/466-mimoradna-vyzva-na-pomoc-socialne-ohrozenym-detem-v-dobe-pandemie-covid-19

ČLOVĚK V TÍSNI
• Dluhové poradenství v důsledku koronavirové krize (dluhy, exekuce)
• Pomoc v kontaktu s úřady a jinými subjekty státní správy v kontaktu s úřady a jinými subjekty státní správy, se sháněním přijatelného bydlení či zaměstnání, s předškolní přípravou Vašeho dítěte, s doučováním vašeho dítěte, se vším, co souvisí s přestupem na střední školu s tím, aby vaše dítě mělo možnost trávit smysluplně svůj volný čas
• TEL: 774 392 950 (8.00-18:00hod)
• Více info zde: https://www.clovekvtisni.cz/dluhove-poradenstvi-reaguje-na-dusledky-koronavirove-krize-lidem-dokazeme-pomoci-i-nyni-6481gp

PSYCHOLOGICKÁ A PSYCHOTERAPEUTICKÁ POMOC

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU
• Máte obavy o zdraví sebe a svých blízkých? Máte pocit, že jste na to sami? Ztrácíte se v péči o děti a jejich přípravě do školy? Jste odříznuti od svých blízkých? Potřebujete s něčím poradit, nebo si jen popovídat a své starosti s někým sdílet? Koronavirus změnil životy nás všech. Nejste na to sami, neváhejte nás proto kontaktovat.
• Telefon: 776 763 176, nebo nám pošlete e-mail na pomoc@ditevkrizi.cz. Jsme Vám k dispozici v těchto časech: Po – St 9,00 – 16,00 hodin, Čt – Pá 9:00 – 14:00 hodin

BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
• Pomoc obětem domácího násilí, jejichž situace se aktuálně může výrazně zhoršit, nabízí Bílý kruh bezpečí. Sociální služby poskytuje v režimu telefonické a písemné komunikace 24 hodin denně na Lince pomoci obětem kriminality a domácího násilí.
• Telefonní číslo: 116 006.

DIAKONIE
• Pomoc všem, kteří těžce nesou stávající situaci, koordinuje také Diakonie ČCE. K dispozici je Celostátní informační linka 242 487 824 pro ty, kdo potřebují nebo nabízí praktickou pomoc. Přehlednou mapu všech nabídek pomoci různých organizací v celé republice najdete na webu jsmesvami.diakonie.cz. Diakonie také provozuje bezplatnou krizovou linku 800 567 567 pro ty, kteří v souvislosti s aktuální situací prožívají strach, úzkost nebo obavy a potřebují podporu.

PROFEM
• Centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí nabízí on-line poradnu, chatové poradenství, telefonní linku.
• Telefonní číslo: 608 222 277 (pondělí až pátek od 9.00 do 15.00) a nově i Facebook messenger.

ROSA
• Centrum ROSA rozšiřuje nabídku odborného poradenství po telefonu. V pracovních dnech mezi 9 – 18 hodinou nabízí poradenství na telefonní lince 739 709 764 nebo SOS lince 602 246 102. Lze využít také internetové poradenství prostřednictvím formuláře na www.rosa-os.cz a www.rosacentrum.cz. Dotazy lze psát i na mail poradna@rosa-os.cz. Nově, prostřednictvím chatu, je centrum k dispozici v úterý (13-15) a čtvrtek (9-11) na www.rosacentrum.cz vpravo dole.

LOCIKA
• Centrum Locika přináší sérii podpůrných článků, návodů a informací, jak zvládnout karanténu s dětmi, jak je podpořit a jak opečovat i sám sebe. Jak naložit s vlastním strachem a úzkostí. Toto období je pro rodiny zasažené domácím násilím opravdu nelehké. Podpoří klienty/ky i formou distanční pomoci – ve standardních otevíracích hodinách na lince 734 441 233, případně na mailu info@centrumlocika.cz.

POMOC V KRAJÍCH:

RATOLEST BRNO
• Ratolest Brno zajišťuje základní potřeby pro lidi v nouzi (zejména rodiny na brněnských ubytovnách). Připravuje balíčky obsahující potraviny, roušky, rukavice, dezinfekci, hygienické potřeby – toto vše zatím z vlastních zdrojů, ale v plánu je veřejná sbírka. Organizace dále nabízí bezplatné konzultace a poradenství všem rodinám, které se kvůli nouzovému stavu dostaly do obtížné životní situace v oblasti finanční, zajišťování péče o děti, plnění školních povinností, či pociťují obavy, nemají potřebné informace apod. Zkušené sociální pracovnice pomohou vyřídit sociální dávky či vytvořit krizový plán, poskytnou aktuální informace, poradí, jak řešit potíže se školou, zprostředkují odbornou pomoc či podpoří zajištění základních potřeb rodiny. Tato služba je dostupná v pracovní dny v čase 9.00–12.00 a 16.00–19.00 na telefonních číslech 773 826 839, 773 838 651 a 773 838 652. Organizace také zajišťuje on-line doučování.

AUFORI
• Organizace Aufori o.p.s. zajišťuje potravinovou i jinou materiální pomoc včetně distribuce roušek pro jednotlivce i rodiny ohrožené sociálním vyloučením v Královéhradeckém kraji. Aktivně s klienty řeší krizové situace spojené se ztrátou zaměstnání, poklesem příjmů, hrozbou ztráty bydlení a dalšími dopady spojenými s vyhlášeným nouzovým stavem. V regionu Hradecko, Náchodsko a Jaroměřsko tým Aufori pomáhá zvládnout aktuální požadavky školy, poskytuje doučování a zajišťuje předávání úkolů ze školy do rodin, které nevlastní technické vybavení. Klientům jsou pracovníci k dispozici na telefonu, po skypu, přes whatsapp, ale i osobně, a to každý všední den od pondělí do pátku mezi 8. – 17. hodinou, nebo dle domluvy. Více zde.

AMALTEA
• Rodiny v Pardubickém kraji, které se aktuálně ocitají v tíživé životní situaci, mohou vyhledat terapeutickou, poradenskou i materiální pomoc u organizace Amalthea. Ta během nouzového stavu zjišťuje potřeby (nejen) sociálně znevýhodněných rodin a reaguje na ně, zajišťuje svým klientům roušky, desinfekci a balíčky pro děti, na webu publikovala a v tištěné podobě distribuuje Průvodce pro krizovou situaci, rodičům poskytuje terapeutické služby (telefonicky) a na webu publikuje podpůrné články pro své klienty.

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

FRANK BOLD SOCIETY
• Právní poradenství ohledně dopadů pandemie poskytuje tým právníků z Frank Bold Society. Ti shromáždili užitečné informace ohledně právních dopadů koronaviru a zodpoví i vaše dotazy. Informace najdete zde.

SDRUŽENÍ PRO INTEGRACI A MIGRACI
• Sdružení pro integraci a migraci nabízí poradenství cizincům i občanům ČR ohledně vycestování a žádostí o víza.
• email: poradna@migrace.com nebo mobil (právní konzultace): 605 263 035 a 603 547 450. Více informací zde.

InIUSTITIA
• Organizace In IUSTITIA poskytuje zdarma sociální a právní poradenství obětem předsudečného násilí. V současné době rozšiřuje své služby i pro osoby napadené v souvislosti s koronavirem (nemocné, lidi v karanténě, pomáhající personál apod.). Poradenské služby a prostor sdílet tíživou situaci nabízí zdarma a anonymně.
• Kontakt pro region Čechy: telefon: 773 177 636, e-mail: poradna@in-ius.cz, lze i Skype. Kontakt pro region Morava a Slezsko: telefon: 773 177 104, e-mail: poradna.brno@in-ius.cz, lze i Skype. Zvlášť zranitelným obětem, včetně obětí domácího násilí, je určena poradna Justýna v Brně.

ČLOVĚK V TÍSNI
• primární na prevence a minimalizace rizik spojených s onemocněním COVID-19 a přijatými opatřeními. Organizace nabízí také poradenství živnostníkům, spotřebitelům, kteří se aktuálně dostávají do neřešitelné finanční situace. Proto organizace rozšířila provoz dluhové helplinky na čísle 774 392 950 od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. Lidem v insolvenci poskytuje přímou podporu a poradenství a zajišťuje případnou komunikací s insolvenčními správci.

• Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, z.s. vytvořila pro mentálně postižené osoby přehled základních informací o současném stavu ve formátu snadného čtení. Ke stažení zde.

LINKY POMOCI:

Linka první psychické pomoci – Tel.: 116 123, nonstop
Pražská linka důvěry – Tel.: 222 580 697 nonstop
Linka naděje Brno – Tel.: 547 212 333 nonstop
Linka důvěry Ostrava – Tel.: 737 267 939, 596 618 908 nonstop
Modrá linka – 549 241 010 (pevná linka), 608 902 410 (mobil) od 9.00-21.00, chat
Linka důvěry v ČR podle krajů
Rodičovská linka – 606 021 021, pracovní dny pondělí až čtvrtek: 13–21 hod., pátek: 9–17 hod., email: pomoc@rodicovskalinka.cz
Linka pro rodinu a školu – 116 000, nonstop, zdarma
Krizové centrum pro děti a rodinu – 778 111 281

LINKY POMOCI PRO DĚTI:
Linka bezpečí – 116 111 nonstop
Centrum pro zneužívané a týrané děti SPONDEA – 541 235 511 nonstop, 608 118 088
Dětské krizové centrum – 241 484 149 nebo 777 715 215, nonstop, a 778 510 510 (ohrožující zážitky v kyberprostoru)

UŽITEČNÉ ODKAZY:
• www.pomahamepraze.cz – koordinace dobrovolníků
• www.pomuzemesi.cz – koordinace dobrovolníků
• www.pomocdodomu.cz – nabídky a poptávky pomoci
• www.seniore.org – rozvoz potravin dobrovolníky seniorům
• Spolu proti koronaviru – nabídky a poptávky pomoci
• www.chcipomoct.cz – nabídky a poptávky pomoci
• www.chcipohlidat.cz – koordinace dobrovolníků, kteří mohou hlídat děti pracovníkům ve zdravotnictví
• www.sousedskapomoc.cz – sousedská pomoc v mimopražských oblastech
• www.pomocsousedum.cz – pomoc seniorům
• www.dobro.cz – nabídky dobrovolníků i žádosti o pomoc
• www.dobrovolnik.cz – další odkazy a tipy na dobrovolnické skupiny
• www.portalpomoci.cz – nabídky i poptávky pomoci

Informační web o koronaviru pro těhotné:
www.porodnice.cz/clanky/tehotenstvi-a-covid-19-0
Krizová anonymní pomoc psychoterapeutů-terapie online: www.terap.io

DÁVKY:

• Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz – pracovněprávní oblast, sociální pojištění, dávky a služby
• Dotazy je možné posílat také elektronickou cestou na email: kontaktni.centrum@mpsv.cz, callcentrum@mpsv.cz či rodicak@uradprace.cz.
• Call centrum České správy sociálního zabezpečení: 800 050 248, www.cssz.cz
• Úřad práce: https://www.uradprace.cz
• Call centrum Úřadu práce: 800 779 900, 844 844 803
• Formuláře žádostí a další dokumenty můžete (nebo někdo z Vašich blízkých) také vhodit do schránek, které jsou umístěny obvykle u vstupu na pracoviště Úřadu práce ČR nebo na jiném viditelně označeném místě. Aktuálně lze žádosti o dávky „podat“ nejenom datovou schránkou, ale hlavně e-mailem bez zaručeného elektronického podpisu, viz https://www.uradprace.cz/web/cz/-/komunikujte-s-nami-elektronicky , omezte, prosím, osobní návštěvy všech ÚP!

Je připraveno mimořádného opatření (změna zákona) tak, aby lidé, kteří do konce března pobírali přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči, nemuseli v dalších čtvrtletích dokládat svůj nárok na dávku a tato dávky jim byla přiznána ve stejné výši i za následující kalendářní čtvrtletí (duben, květen, červen) automaticky.

POMOC V HMOTNÉ NOUZI

• příspěvek na živobytí https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-zivobyti
• doplatek na bydlení https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-doplatek-na-bydleni
• mimořádná okamžitá pomoc https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-mimoradnou-okamzitou-pomoc
• Poskytuje se ve výjimečných situacích v různých výších podle důvodu. Maximálně je možné získat patnáctinásobek životního minima. Nyní je to tedy až 51.150 korun. Od dubna se životní minimum upravuje, zvedne se i případná dávka mimořádné pomoci. Nově by měla činit až 57.900 korun.
• Jak o ni žádat: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc-jak-o-ni-zadat-

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA

• Přídavek na dítě https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-pridavek-na-dite
• Rodičovský příspěvek https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-rodicovsky-prispevek
• Příspěvek na bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
• Porodné https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-porodne
• Pohřebné https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-pohrebne

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI:

• https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-prispevek-na-peci
• https://www.mpsv.cz/web/cz/-/zadost-o-zvyseni-prispevku

Jak používat materiál: „Ahoj, já jsem Korona!“

Vážení občané – rodiče, prarodiče, pedagogové, vychovatelé, psychologové, zdravotníci a další, kteří jste v kontaktu s dětmi, předkládáme Vám ilustrovanou brožurku pro děti „Ahoj, já jsem Korona“. Materiál je určen pro děti malé i větší. Zamyslet nad ním se ale může i dospělý.

S malými dětmi jej probírá rodič, vychovatel nebo jiná blízká osoba, větší děti se mohou nad ním zamyslet samy. Materiál napomáhá rozhovoru o tématu a pochopení dítěte.

Při práci s materiálem je důležité, aby byla navozena klidná atmosféra a dítě se cítilo v bezpečí a podpořeno.

Cílem je vysvětlení základních faktů ohledně koronaviru/COVID-19, seznámení se základními pravidly ochrany a podpora zvládání.

Materiál pomůže nám i dítěti zachytit myšlenky, nejasnosti a normální emoce (strach, úzkost, hněv, smutek). Zároveň pomáhá rozpoznat zdroje dítěte, které mu pomáhají proti negativním emocím, a závěrem se orientuje na pozitivní prožívání. Pokud dovedeme pojmenovat prožívané emoce a uvědomíme si naše zdroje, přispívá to ke stabilizaci a redukci úzkosti u dětí i dospělých.

Materiál byl k překladu laskavě poskytnut jeho autorkou paní Lies Scaut z fakulty Portland Institute for Loss & Transition (USA) a De Weg Wijzer – Centra pro terapii traumatu a zármutku (Belgie), která je odbornicí na ztrátu a psychoterapeutkou. Ilustrátorem je Steven De Soir (biomedicínský vědec a ilustrátor). Je to příklad toho, že společný boj proti nemoci nás spojuje mezinárodně i mezioborově.

Štěpán Vymětal (za tým ICP2020 a kolegy z MV ČR) Praha 21.3.2020

Odkaz na materiál: „Ahoj, já jsem Korona!“

Jak zvládnout úkoly ze školy a nezešílet

Možná řešíte, jak zvládnout teď všechno, včetně domácích úkolů ze školy, které Vaše děti dostávají.  Nabízím Vám pár rad, co by nám v tom mohlo pomoci. Náš hlavní cíl je zachovat akceschopnost sebe a svých dětí do budoucna. Nezblbnout a šetřit síly.

 1. Které informace a dovednosti jsou v životě opravdu důležité?

Co se nám zrovna teď hodí k životu?  10 nových slovíček z angličtiny nebo dovednost se vyrovnat s novými podmínkami? Básnické sbírky od Jaroslava Vrchlického nebo schopnost udržovat si dobrou náladu?

Která témata jsou podle Vás teď aktuální

 • Umět se vyrovnat se změnami. Zachovat klid i v době, kdy jsou věci vzhůru nohama. 
 • Nastavit si a dodržet určitý řád, nerozložit se. Umět poslouchat, akceptovat.
 • Odpovědnost. Roušky nosím nejenom pro to, abych se já chránil, ale i proto, abych chránil druhé.
 • Umět se uskrovnit v nových podmínkách.
 • Pomáhat druhým je normální. Musíme si pomáhat. Pomáhám nejenom tím, že něco dám, něco dodržuji, ale že jsem na druhé laskavý.
 • Propojenost světa – svět je globální. Mysli globálně, konej lokálně.
 • Všechno se dá zvládnout. A my to zvládneme. Když nejde o život, nejde o nic.

To, co je pro Vás osobně nejdůležitější, to bych s dětmi rozebírala, diskutovala, praktikovala a žila. 

 • Akceptujeme, že my jako rodiče nedostaneme od paní učitelky jedničkuNemůžeme všechno zvládnout na 100%. Práce doma, vařit, zvládat všechno, učit se s dětmi. Jsme jenom lidi. 
 • Řád versus rozklad. Musíme se domluvit spolu s dětmi na novém řádu. Kdy vstávají, jaké mají povinnosti, na čem trváme, co naopak může počkat.  Pravidelné denní učení vnímám jako dobrý nástroj, aby se nám děti „nerozložily úplně“.  Když jsou děti nemocné, také se doma neučí naplno.   A časem to doženou.
 • Snažme se, aby děti dostávaly jen tolik informací o aktuálním dění a v takové formě, aby to byly schopny vstřebat.  Mluvíme o tom, co se děje možná častěji ,  než bychom si uvědomovali.  My dospělí můžeme  něco dělat. Šít roušky, pracovat z domova, pomáhat členům rodiny.  Ale naše děti mají menší možnost přeměnit úzkost a obavy do prospěšné energie.  Proto je tolik nezahlcujme věcmi, které ony samy nezmění.
 • Dejme dětem naději a jistotu, že u nás doma držíme spolu. My doma jsme v bezpečí.
 • Nejsme zodpovědní za to, že každou minutu budeme naše děti bavit (vymýšlet hry, hrát edukativní či jiné hry) nebo dohlížet na plnění jejich úkolů nebo je vychovávat. Nechme sobě i jim předem domluvený čas, kdy si dáváme TIME OUT.
 • Mějme pro své děti pochopení. Jim se změnilo všechno. Nechodí do školy, nechodí na tréninky, nemohou do parku, netráví čas s vrstevníky, nechodí do kina nebo na rande.  A ještě k tomu – my jsme POŘÁD S NIMI.  Mohou být podrážděné, vzteklé, plačtivé, líné. Oceňujeme každou jejich iniciativu. Že se samy učí něco, co nemusí.  Upečou bábovku. Skvělé!
 • Naše děti jsou mnohem schopnější, než my si myslíme. Právě v této době mají šanci ukázat, co umí. Čemu všemu rozumí, co chápou.  Pravděpodobně zjistíme, že máme v dětech báječné parťáky, kteří nás dokáží podržet, rozesmát a odlehčit danou situaci.Uvědomujeme si, že jedna z klíčových bodů našeho života, jsou právě naše děti. 

Míša Daňková, 19. března 2020

Jak přežít, když je celá rodina doma

Možná se nám zdálo, že práci věnujeme hodně času. A často na úkor rodiny. Teď pro mnoho z nás přišla chvíle, kdy máme celou rodinu doma a trochu nevíme, jak tolik lásky přežít.  Nabízím pár rad.

 1. Nejsme na sebe takhle zvyklí a trochu nás to stresuje.

Je to pochopitelné, nikdy jsme to nezažili. Běžný pracovní týden – vidíme se ráno a večer, víkendy se snažíme mít zábavu, dovolená je jiná. ALE TOHLE – být pořád spolu – je pro nás všechny novinka. A je pravděpodobné, že nám druzí lezou na nervy a jsme z celé situace ve společnosti podráždění.

 • Objevíme, že jsme výborná parta.

Je pravděpodobné, že zjistíme, že naše rodina je fajn. Že se umíme dohodnout. Že zvládneme víc, než jsme si mysleli. Že nás děti překvapí, jak jsou velké a jsou nám oporou.  

 • Jiná situace vyžaduje jiný řád. Šetříme energii.

Zjistíme, že nemůžeme zvládnout všechno. Takže děláme jen to, co teď chceme a zvládneme, abychom se nevyčerpali. Třeba se taky nemusí tak uklízet, nebo dělat tolik teplých jídel atd. Šetříme energii do budoucna.

 • Každý potřebujeme čas jen pro sebe.

Nemusíme pořád trávit čas všichni dohromady. Cíleně plánujeme dobu, kdy jsme každý sám. Jeden chodí nakupovat. Druhý venčí psa. Na procházku nemusíme chodit celá rodina dohromady. Třeba druhý rodič ocení volnou hodinu a dělá si, co chce. 

 • Nevychováváme svoje děti.

V této situaci není vhodné svoje děti cíleně vychovávat. Když je teď máme více na očích, tak si všímáme věcí, které nám dříve utekly. Např. že jsou na mobilu pořád, nebo že se nechovají tak, jak by se nám líbilo.

U adolescentů máme jedinou strategii – přežít. Minimalizovat kontakt, předcházet nedorozumění.  Je jisté, že oni nás mohou mít plné zuby taky.

 • Nic zásadního s partnerem neřešíme.

Zdálo by se, že je dobré začít řešit věci, které máme v hlavě, ale nějak na ně nebyl čas. Třeba – že se nám nelíbí, jak žijeme, jak trávíme čas, jak se nemůžeme shodnout na výchově dětí. Nechám si zajít chuť „jen tak zkouknout jeho/její mobil“.  TEĎ NIC NEŘEŠÍM.

Společně to zvládneme. Naše rodina je výborná a teď musíme jen PŘEŽÍT. 

Přeji Vám k tomu hodně sil,

Míša Daňková, 20. března 2020