Vzdělávání 23.9.2023 – Spolek Pěstoun

A je po prázdninách a my se zase v „plné polní“  vrháme do prezenčního vzdělávání našich milých pěstounů. Tentokrát opět v SOS vesničce v Brně – Medlánkách. 

Pro děti byl program pestrý – dopoledne hrály hry, vyzkoušely se, jak dokáží sladit nohy a ruce, jemnou motoriku prstů u nohou, vydaly se za sladkým pokladem, užily si prolézaček na hřišti nebo ti nejmenší krásné herničky v Jabloňce. Odpoledne pak za námi přijeli policisté z brněnského letiště Tuřany a jejich pejsci.  Ti jsou na letišti z důvodu vyhledávání výbušnin nebo nelegálních omamných látek. Dětem předvedli nejen svoje umění, ale byli i přítulní, velmi disciplinovaní a nechali se od dětí  pohladit. Malý pejsek nám „zatancoval“ a ten velký ukázal dětem, jak se řádně poslouchá a všechny povely svého pána plnil s radostí, i když  za pamlsek 😊. Bylo to velmi příjemně strávené odpoledne. 

Dospělí měli téma vzdělávání „Hranice a důsledky“  a lektorkou byla Mgr. Monika Čuhelová. Téma, které opět oslovilo nás všechny. Je velmi důležité oddělovat dítě samotné od jeho momentálního chování. Osvěžili jsme si také to, jak je důležité nejen nastavovat pravidla, ale také kontrolovat jejich dodržování a nechat dítě, pokud je nedodrží, nést důsledky. A také pozorovat, jaké jsou z nedodržení pravidel  dítěte, vyvozeny důsledky i pro nás.  Netrestat. Spíše děti motivovat. Trošku jsme se podívali i do své minulosti a povzpomínali, jaká pravidla jsme my dostávali od svých rodičů a co následovalo za jejich nedodržení – většinou to byly tresty. 

Mgr. & Mgr. Monika Čuhelová
Psycholožka

Na prezenčních vzděláváních není až tak důležité téma, ale především společné sdílení, příběhy pěstounů a vzájemná podpora „že to mají vlastně všichni stejně“. A lektoři jsou empatičtí a nechají pěstounům prostor nejen na vypovídání, otázky, ale i během svého výkladu kladou důraz především na naladění a potřeby složené skupiny pěstounů.

Příjemnou atmosféru pak dodají i napečené dobroty od pěstounů i zaměstnanců naší organizace.

Velké poděkování  patří všem.