Problematika práv a povinností biologických rodičů a problematika odpovědnosti za svěřené dítě

Spolek Pěstoun 

Vás srdečně zve na vzdělávací akci pořádanou dne

21.4.2018 od 10:00 do 18:00 v rozsahu 8hodin

v klubu restaurace Šelepka

(adresa Šelepova 543/1, 602 00 Brno)

na téma: Problematika práv a povinností biologických rodičů a problematika odpovědnosti za svěřené dítě

kterou bude lektorovat Mgr. Václav Černý

Kapacita je omezena, prosíme potvrďte svoji účast na email: veronika.horakova@spolekpestoun.cz 

nebo na telefonní číslo 608 405 979

Cena pro osoby, které nemají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se Spolkem Pěstoun je 1200,-Kč