Vzdělávání pěstounů 18.5.2019

V sobotu 18.5.2019 proběhlo naše první vzdělávání v tomto roce. Setkání nás (zaměstnanců Spolku Pěstoun), pěstounů a jejich dětí je vždy milé, pokud se podaří skloubit vše tak, aby bylo dobře všem zúčastněným, což se nám, myslím, podařilo i díky příjemnému prostoru v SOS vesničce v Brně😊

Téma sobotního vzdělávání bylo Práva a povinnosti biologických rodičů a problematika odpovědnosti za svěřené dítě II. a bylo zaměřeno spíše ke starším dětem (kyberšina, internet a jeho nebezpečí, která mohou výrazně ovlivnit chování dětí nebo i nebezpečně zasáhnout do života celé rodiny, dále pak právní otázky z každodenního života, postupy policie v různých situacích, které se pěstounů mohou týkat a hlavně příklady z praxe lektorů). Ale i ti, kteří mají děti mladší, si našli ve výkladu to, co je zajímalo a otázek „padalo“, hlavně v odpoledním bloku, nespočet. Například velmi zajímavé bylo, že již 14-ti leté děti mohou sami, bez vědomí či souhlasu zákonného zástupce, podepsat finanční půjčku a zadlužit se tak nevědomky do budoucna na velké částky, které je dovršením 18 věku dítěte „doženou“. A vše bohužel probíhá v mezích zákona.

Lektory byli Mgr. Václav Černý (zkušený právník v oblasti rodinného práva) a Kpt.at Mgr. Lukáš Lázecký (zkušený policejní psycholog a kriminalista).

Program dospěláků byl jasně dán a co děti? No jasně, ani na ty jsme nezapomněli😊vyráběly si ozdobné zápichy do veselých hrnečků. Naučily se skládat papírovou lodičku, kterou jsme pak chtěly pustit po vodě a v neposlední řadě došlo i na oblíbenou hru „na poklad“. Děti si tak vyzkoušely, jaké je to být týmovým hráčem, potrápily jazýčky na jazykolamech, musely zapojit mozečky při různých vědomostních soutěžích a dokázat si poradit se slepeckou pavoučí dráhou. Byly nejen moc šikovné, ale do všech her se pouštěly s velkým zápalem a soutěživostí. Na konci cesty za pokladem každého čekala odměna ve formě balíčku se sladkostmi a hračkami. Protože se vzdělávání konalo v prostředí SOS vesničky, dalo se pořádně vyřádit i na prolézačkách, houpačkách a horolezecké stěně. Důležité je, že jsme se rozcházeli nejen s úsměvem, ale i bez úrazů a děti mezi sebou navázaly nová přátelství.

Sobota uběhla rychle, bylo to nejen poučné, pak je dobré „mít v kapse“ i povinných 8 hodin za vzdělávání 😊, ale skvělé je i to, že ve volných chvílích můžou sdílet pěstouni mezi sebou svoje osobní zkušenosti, radosti i trápení.

Teď už nás čeká až zářijové vzdělávání a my ze Spolku se na vás všechny moc těšíme.