Vzdělávací akce – Podpora vztahu s přijatým dídětem

Vás srdečně zve na vzdělávací akci pro pěstouny pořádanou dne

20.10.2018 (sobota) od 10:00 do 18:00 v rozsahu 8hodin

v klubu restaurace Šelepka

(adresa Šelepova 543/1, 602 00 Brno)

na téma:

Podpora vztahu s přijatým dítětem  – vztahová vazba, vytváření bezpečné vazby, nejistá vztahová vazba a její projevy, vývojová specifika, terapeutické rodičovství

kterou bude lektorovat Mgr. Gabriela Vykypělová

Prosíme, potvrďte svoji účast nejpozději do 15.10.2018

na email:  jitka.dolezi@spolekpestoun.cz

nebo na telefonní číslo 606 057 473

Cena pro pěstouny, kteří nemají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče se Spolkem Pěstoun, je 1200,-Kč.