Traumatizované děti sedí v každé třídě. Často končí s nálepkou ADHD i s léky, říká psycholožka

Leona Jochmannová

Sprostě mluví, napadají spolužáky, jsou agresivní vůči učitelům – prostě „zlobí“. Nebo jsou naopak odpojené, většinu dne hledí z okna, neví, co se kolem nich děje ani co mají dělat. Tyto děti s náročným chováním často projdou celé kolečko organizací, aniž by se někdo skutečně vyptával na jejich podrobnou anamnézu. „Děti, které zažívají traumatické události, nám propadávají systémem. Neexistuje jednotná diagnostika a péče o ně,“ říká psycholožka Leona Jochmannová. 

pokračování zde

Nabídka vzdělávání na rok 2020 Spolek Pěstoun

Osmihodinová vzdělávání

DatumLektor TémaMísto
13. 6 – sobota
10,00 – 18,00 hod
Mgr. Tereza Korgerová Kniha života jako nástroj podporující vytváření identity dítěte Lipka, vzdělávací zařízení, p.o.(Brno- Soběšice č. 97) souběžně bude probíhat program pro děti s pracovníky Lipky
3.10. – sobota 10,00 – 18,00 hod Mgr. Jana Lexová Příbuzenská pěstounská péče a její specifika SOS vesnička (Brno Medlánky, Borůvková 7),
21.11. – sobota 10,00 – 18,00 hod
Bc. Aleš Vosáhlo Zásady první pomoci …odpoledne přijde i Mikuláš😊 SOS vesnička (Brno Medlánky, Borůvková 7),

Hlídání dětí lze zajistit dle individuálních potřeb po předchozí domluvě přímo v místě vzdělávání s programem pro děti. Hlídání probíhá pouze v rámci programu pro dospělé. 

Přihlásit se můžete na email ekonom@spolekpestoun.cz nebo na telefonu 732 347 482, Pavla Kubínová.

Víkendové vzdělávání – 16 hodin

Datum Lektor Téma Místo 
24. – 26.4. víkend Pátek 18,00hod – neděle 16,00hod Mgr. Ondřej Bouša Ztráta a její zvládání Jak se může dítě v náhradní rodinné péči projevovat mimo rodinu (školka, škola, zájm.kroužky apod.) Rekreační zařízení Vyhlídka,  Češkovice 158, Blansko

Doprovázející organizace hradí pěstounům s uzavřenou dohodou u Spolku Pěstoun ubytování, vzdělávání a hlídání dětí v PP. Hlídání dětí lze zajistit dle individuálních potřeb po předchozí domluvě přímo v místě vzdělávání s programem pro děti. Hlídání probíhá pouze v rámci programu pro dospělé.

Stravu si platí účastníci sami. Za biologické děti si platí pěstouni vše.

Na víkendové vzdělávání je třeba se závazně přihlásit do 28.2.2020, vzhledem k větší organizační náročnosti.

Přihlásit se můžete na mailu ekonom@spolekpestoun.cz nebo na telefonu 732 347 482, Pavla Kubínová

Dne: 12.1.2020                                                                 Vypracoval: Pavla Kubínová

Medailonky lektorů, kteří Vás budou vzděláváním provázet

Bc. Aleš Vosáhlo

RZP Academy, s.r.o., záchranář specialista s dvacetiletou praxí, vede seminář poutavou formou, doplňuje ho zážitky, které při práci u záchranné služby sám prožil, krátkými výukovými filmy a praktickým nácvikem

Mgr. Jana Lexová

  V organizaci Rodina u nás pracuji od jejího založení v roce 2013 jako ředitelka. Jsem statutárním zástupcem organizace a metodikem. Doprovázím několik rodin jako sociální pracovník na území Zlínského i Moravskoslezského kraje s dětmi v přechodné pěstounské péči ä dlouhodobé pěstounské péči. Vedu poradnu pro NRP pro zájemce o pěstounství i budoucí osvojitele, ale i pro stávající pěstounské rodiny, které řeší nějaký problém. Setkat se můžeme na některém z víkendových pobytů pro pěstounské rodiny či vzdělávání pro pěstouny a děti v jejich péči. V předchozím působišti – Asociaci náhradních rodin ČR jsem se v rámci esf projektu věnovala v letech 2010 – 2013 rozvoji pěstounství na přechodnou dobu a přípravám pro zájemce o pěstounskou péči na přechodnou dobu. Lektoruji vzdělávací programy pro pěstouny na různá témata. Moderuji případové konference, pomáhám rodinám s uspořádáním rodinné konference.

Vystudovala jsem na Filozofické fakultě UPOL obor sociální práce v bakalářském studijním programu, a na téže fakultě pak v magisterském programu obor Andragogika. S manželem pečujeme o tři děti, přičemž dvě máme svěřeny v dlouhodobé pěstounské péči. S rodinou žiji ve Valašském Meziříčí.

Mgr. Tereza Korgerová

Mgr. Tereza Korgerová se narodila v Českých Budějovicích v roce 1977. Vystudovala speciální pedagogiku na Univerzitě Karlově v Praze. S manželem žije v Hodonicích na Znojemsku, vychovávají 3 vlastní a 3 přijaté děti. Od roku 2014 doprovází jako klíčová pracovnice pěstounské rodiny, nejprve v organizaci TRIALOG, nyní ve spolku Nejsme sami. Absolvovala výcvik zaměřený na poruchy vztahové vazby u dětí v náhradní rodinné péči, jehož součástí je i zpracování historie a vytvoření knihy života.

Mgr. Ondřej Bouša

Vystudoval psychologii na FSS MU, kde nadále působí a výzkumně se zabývá zejména tématem utváření identity v adolescenci a vynořující se dospělosti. V předchozí pozici (psycholog PPP Ústeckého kraje) pracoval mimo jiné s dětmi, které měly výchovné potíže a se školními třídami. Od roku 2010 pracuje jako psycholog na Úřadě pro mezinárodněprávní ochranu dětí, od srpna 2016 zde vede psychologické oddělení. Věnuje je problematice mezinárodního osvojení (kde přímo spolupracuje se zahraničními partnery a žadateli o osvojení), tzv. „mezinárodních rodičovských únosů“ a mediaci.     Dlouhodobě spolupracuje s dalšími aktéry, kteří se věnují náhradní rodinné péči (vzdělávání, přípravy, supervize).

Když se děti chovají hrozně, nedělají to naschvál. Trestáním je nepřevychováme, tvrdí norský psycholog

„Děti, které mají vážné poruchy chování, nedokážeme převychovat tím, že je budeme trestat. Na to jsou zvyklé,“ říká psycholog Lars Lysker. V Norsku pracuje v jednom z center, které se zabývají pomocí obětem násilí, traumatu a prevencí sebevražd. Pracuje s dětmi a adolescenty, se kterými si jejich rodiče a učitelé nevědí rady.

Pokračování zde

Vzdělávání ze dne29.11.2019 ve Spolku Pěstoun


Sešel se rok s rokem a i my jsme se společně s našimi milými pěstouny a jejich dětmi sešli na posledním, osmihodinovém, vzdělávání v tomto roce 2019. Celým vzděláváním se vlastně „táhlo“ jediné téma…jak na odpočinek a relaxaci pěstounů. A tak i my, zaměstnanci spolku a naši skvělí hlídači, jsme se snažili tento, takřka předvánoční den, ozvláštnit a navodit příjemnou atmosféru Vánoc a pohody.

Pro dospělé byl program jasný – vzdělávání na téma: 

Jak předcházet vyčerpání a vyhoření v pěstounské péči“

Přednášející, Mgr. Jitka Doleží, si povídala s pěstouny o tom, jaké mohou být zdroje vyčerpání v pěstounské péči, jak vypadá syndrom vyhoření, pokud už k němu dojde, a hlavně si povídali o tom, jak vyčerpání a vyhoření v péči o přijaté děti předcházet. Téma to není úplně optimistické, ale podařilo se nám párkrát i zasmát a příjemnou atmosféru nám dodala ivánoční výzdoba, cukroví a punč😊. 

Program pro děti byl tentokrát velmi netradiční. Přesto, že se jich sešlo nejen hodně, ale i věkové rozpětí bylo pestré, tak si to „svoje“ našli všichni a nuda neměla šanci😊 Nazačátku děti navštívili zvířecí kamarádi – 3 želvičky. O jejich životě a o tom, jak se o ně starat jim povídala Veronika. Děti je mohly nakrmit, měly plno otázek a hlavně si je všichni chtěly pochovat. Pak jsme společně malovali vánoční baňky pro „Spolek pro opuštěná zvířata“ Brno. Baňky se prodají na vánočních trzích a výtěžek se použije na potřeby opuštěných pejsků a kočiček.

Po svěží procházce za námi přišel  pan veterinář MVDr. Jaroslav Mašek s pejskem Andym a to bylo pro děti velké překvapení. Vyprávěl, co všechno s opuštěnými pejsky zažil, jak a hlavně jaká zvířátka ošetřuje a s úsměvem odpovídal na všechny zvídavé otázky dětí. Nakonec jim dal soutěž a odměnil všechny děti vánočním andílkem. 

No a odpoledne se neslo ve společném duchu předvánočního času. Pod vedením Petry a Dominiky jsme si všichni společně zazpívali koledy, pojedli výborné cukroví od našich pěstounek Milušky, Jarmilky a Zuzky, za což jim moc děkujeme, a tak trošku se odpoutali od toho předvánočního shonu. Ale tím to nekončí…pro děti bylo připraveno to překvapení největší…Mikuláš, andělíčci a malý čertík Neposeda nás poctili svojí návštěvou. Odkud se k nám zatoulali čert ví😊 ale jisté je, že tu byli správně, protože Mikuláš si přinesl Svatou knihu, kde měl o všech dětech napsáno, jak se jim ten rok 2019 podařil. No nebyl by to čertík Neposeda, kdyby škodolibě do knihy nepřipsal i nějaké nezbednosti, co děti vyváděly. Za básničku, písničku či dokonce recept na vaření, si děti odnášely balíčky a jejich rozzářené oči nám daly jasně najevo „jooo, bylo to fajn“ A co my dospěláci? Když jsou naše děti šťastné, jsme i my.​

A tak co si přát do toho nového roku, kromě zdraví? přece rozzářené a šťastné děti a taky „prázdný kýbl“ na nervy všech maminek, tatínků, babiček, dědečků, tet, strejdů a zaměstnanců Spolku Pěstoun…prostě pro nás všechny, kterých se tohle, mnohdy velmi náročné, poslání dotýká….na viděnou v roce 2020😊

Poděkování dětem z 5.D Základní školy Pastviny Brno


Moc děkujeme dětem z 5.D Základní školy Pastviny Brno, kteří spolu s jejich skvělou třídní učitelkou Mgr.Kateřinou Černou vytvořili pro děti z našich pěstounských rodin krásné deníčky (viz.foto). Děti si s výrobou deníčků daly velkou práci, nezapomněly do každého deníčku připojit osobní přání a toho si moc vážíme. Milá 5.D ZŠ Pastniny, moc děkujeme 😃

Poděkování organizaci LIPKA Brno

Velmi děkujeme organizaci LIPKA Brno (školské zařízení pro enviromentální vzdělávání pro děti), která nám darovala spoustu krásných a užitečných hraček s ekologickou tématikou- puzzle, stolní hry apod. Už se těšíme, až budeme hračky z Lipky dětem rozdávat.
S Lipkou Brno budeme nadále spolupracovat – v červnu r.2020 budeme mít v prostorách Lipky Soběšice (pracoviště Jezírko) sobotní vzdělávání pro pěstouny a během něho budou pracovníci Lipky dělat pro naše pěstounské děti výukový program s enviromentální tématikou. Moc se těšíme:-)


Spolek Pěstoun
Mgr. Jitka Doleží
psycholog

O ztraceném dítěti & cestě do bezpečí: Atachment, poruchy attachmentu a léčení

Autor

Petra Vrbovská

Anotace

Kniha věnovaná attachmentu, poruchám citového pouta a vztahů mezi dítětem a rodičem a léčení. Je první takto zaměřenou a specializovanou knihou, která vychází v českém jazyce. Zejména je potřebná pro odbornou veřejnost, která se zabývá péčí o děti s raným traumatem, zkušeností s ústavní péčí a životem v zanedbávající či týrající rodině. Velmi užitečnou ji shledají náhradní rodiče.

Internetové knihkupectví Kosmas.cz

https://www.kosmas.cz/knihy/157102/o-ztracenem-diteti-ceste-do-bezpeci/