Vzdělávání 22.4.2023 – Spolek Pěstoun

První setkání pěstounů na vzdělávání se uskutečnilo na novém místě a to Lipka – Rozmarýnek, Brno. Sami jsme byli zvědaví, jak se nám, pěstounům a hlavně dětem, bude nový prostor líbit. 

Pěstouni a jejich děti se sešli v hojném počtu, ale hned na začátku se rozdělili. Děti si převzali naši hlídači a pěstouni si zabrali místa ve vzdělávacím sále Lipky.

Děti měly nachystaný pestrý program. Dopoledne společně s hlídačkami připravovaly zdravé a jedlé překvapení pro své rodiče a prarodiče. Bavilo je vykrajování jednohubek z toustového chleba, zdobení, vytváření pomazánek, někteří si troufly i na vyřezávání zeleniny na oblohu nebo ti menší zase na ovocné špízy. Dospěláci pak byli pěkně překvapení, jak mají šikovné děti. Odpoledne děti využily prostor Lipky a jejího okolí ke hrám. V lese jsme si společně povídali o tom, jak se chovat k přírodě a co do ní nepatří. Stavěli jsme domečky pro skřítky a celkově si užili krásný slunečný den.

A dospěláci? Ti se potili u tématu, které je všem, kdo mají děti v náhradní rodinné péči, blízké, protože každý pěstoun se nějakou formou potká s biologickou rodinou dítěte a ne vždy je to setkání  příjemné nebo v mezích slušného chování. Téma ,,Jak hovořit s biologickou rodinou“ přednesla lektorka Mgr.Tereza Korgerová, která má sama v pěstounské péči 3 děti, dokáže jít se svojí kůží na trh a příběhy, které se jim staly v rodině, „zapasovat“ do vzdělávání, jako příklady z praxe. Vlastní zkušenost je nepřenositelná a pro pěstouny je moc důležité, když cítí, že v tom nejsou sami. Závěrečné hodnocení bylo přínosné pro obě strany a konečný potlesk si lektorka zaslouženě užila. 

A byl tady konec. Dětem se nechtělo domů  od kamarádů, ale na dospělých bylo vidět, že přece jen téma bylo těžké a je fajn si už odjet odpočinout.